Automatisering & styring af telefonservicetariffer

Automatisering & styring af telefonservicetariffer

På denne side

Med tabuni’s prisstyring kan du administrere priser med omkostningsgrænser og faste priser og tilbyde dem til dine klienter. Men er dit tilbud rentabelt for din virksomhed? Eller taber du penge hver måned?

Priser med omkostningsgrænser, klassiske abonnementsordninger eller faste priser for opkaldsmodtagelse kan vise sig at være ulønsomme.

Tabuni’s prisstyring leveres med en funktion til automatisk at vurdere lønsomheden af telefonservicepriser med omkostningsgrænser, abonnementsordninger og faste priser. Hvis tabuni identificerer en klient som „ulønsom“ i henhold til de indstillede parametre, rapporterer tabuni denne klient og foreslår et nyberegnede tilbud til klienten. Tilbuddet kan sendes direkte til klienten pr. e-mail.

Automatisk omkostningskontrol for telefonservicepriser med omkostningsgrænser.

Med priser med omkostningsgrænser aftaler du med din klient, at visse ydelser faktureres baseret på volumen eller forbrug, men at et bestemt budget (omkostningsgrænse) ikke overskrides. Klienten får således alle garantier for, at omkostninger ikke løber løbsk.

Ved vurdering af omkostningsgrænsen markeres varer, der begrænses af omkostningsgrænsen, med attributten „Omkostningsgrænse“.

Der fastsættes en toleranseværdi i % i forhold til omkostningsgrænsen.

Ved vurdering af omkostningsgrænsen summeres alle varer med attributten „Omkostningsgrænse“. Hvis summen af de kumulerede varer er større end omkostningsgrænsen, nulstilles mængden af alle kumulerede varer til „0“, og omkostningsgrænsen faktureres. Hvis den kumulerede sum er større end omkostningsgrænsen + tolerancen, modtager du desuden en opgave med resultatet af den automatiske omkostningskontrol.

Valgfrit kan der sendes et tilbud til klienten fra opgaven. Du kan selv definere tilbudsteksten. Der kan anvendes forskellige variabler. Der oprettes automatisk en opgave til opfølgning 7 dage efter afsendelse af tilbuddet. Også fra denne opgave kan du sende en e-mail til din klient.

Teksten til automatisk oprettelse af tilbud kunne for eksempel se sådan ud:

{1},

Desværre har vi overskredet den aftalte omkostningsgrænse med mere end {0}%. Derfor vil du blive flyttet til en højere kategori for kommende faktureringsperioder. Hvis du allerede er i kategori 7, kan vi desværre ikke tilbyde dig en omkostningsgrænse længere. I så fald bliver vi nødt til at fakturere efter opkaldsminutter.

Forklaring af variabler:
1 = Anførselstegn
0 = Tolerance i %

Og teksten til opfølgning kunne derefter se sådan ud:

{2},

Desværre har vi ikke modtaget et svar fra dig på vores e-mail fra {1}. Venligst kontakt os!

Vores besked fra {1}:

Desværre har vi overskredet den aftalte omkostningsgrænse med mere end {0}%. Derfor vil du blive flyttet til en højere kategori for kommende faktureringsperioder. Hvis du allerede er i kategori 7, kan vi desværre ikke tilbyde dig en omkostningsgrænse længere. I så fald bliver vi nødt til at fakturere efter opkaldsminutter.

Forklaring af variabler:
2 = Anførselstegn
1 = Dato for e-mail med tilbudspris
0 = Tolerance i %

Automatisk omkostningskontrol for telefonserviceflatratepriser.

Ved flatratepriser aftales en fast sats med kunden, som faktureres uanset den faktiske brug. Hertil tildeles en artikel nøglen „grundgebyr“, og dette grundgebyr tildeles også attributten „fast pris“.

For løbende at vurdere, om flatrateprisen er repræsentativ eller økonomisk ulønnsom for entreprenøren, kræves der angivelse af en referencepris pr. minut (baseret på opkaldstiden). For at beregne, hvornår en overskridelse af flatrateprisen (i forhold til referenceprisen) skal medføre oprettelse af en opgave med tilsvarende meddelelse til entreprenøren, kræves der en toleranseværdi i %.

Valgfrit kan der sendes et tilbud til kunden fra opgaven.

Teksten til automatisk oprettelse af tilbud kunne for eksempel se sådan ud:

{5},

Vi har bemærket, at vi desværre ikke længere kan tilbyde dig den hidtidige faste pris på {0}/måned, da samtalerne samlet set tager betydeligt længere tid end forventet.

I måneden {1} har vi udført indgående opkald med en samlet varighed på {2} minutter for dig. For en månedlig fast pris skal vi opkræve en pris pr. opkaldsminut på {3}.

For at vi fortsat kan tilbyde dig en god service, skal vi fremover opkræve en fast pris på {4} pr. måned. Prisen beregnes som følger: {2} opkaldsminutter * {3} pr. opkaldsminut og afrundes til din fordel til det nærmeste 10 kr.

Hvis du synes, at en fast pris på {4}/måned er for høj, og du tror, at antallet af opkald vil være lavere i fremtiden, vil vi også gerne give dig et tilbud på en fast pris pr. opkaldsmodtagelse.

Forklaring af variabler:
5 = Anførselstegn
0 = aktuel flatratepris
1 = undersøgt faktureringsperiode
2 = samlet opkaldstid, der blev behandlet for klientens indgående opkald
3 = referencepris / minut
4 = ny (beregnede) tilbudspris (faktisk opkaldstid * referencepris = tilbudsgrundlag | afrunding til nærmeste tier = tilbudspris)

Og teksten til opfølgning kunne derefter se sådan ud:

{6},

Desværre har vi ikke modtaget et svar fra dig på vores e-mail fra {5}. Kontakt os venligst!

Vores besked fra {5}:

Vi har bemærket, at vi desværre ikke længere kan tilbyde dig den hidtidige faste pris på {0}/måned, da samtalerne samlet set tager betydeligt længere tid end forventet.

I måneden {1} har vi udført indgående opkald med en samlet varighed på {2} minutter for dig. For en månedlig fast pris skal vi opkræve en pris pr. opkaldsminut på {3}. For at vi fortsat kan tilbyde dig en god service, skal vi fremover opkræve en fast pris på {4} pr. måned. Prisen beregnes som følger: {2} opkaldsminutter * {3} pr. opkaldsminut og afrundes til din fordel til det nærmeste 10 kr.

Hvis du synes, at en fast pris på {4}/måned er for høj, og du tror, at antallet af opkald vil være lavere i fremtiden, vil vi også gerne give dig et tilbud på en fast pris pr. opkaldsmodtagelse.

Forklaring af variabler:
6 = Anførselstegn
5 = Dato for e-mail med tilbudspris
0 = aktuel flatratepris
1 = undersøgt faktureringsperiode
2 = samlet opkaldstid, der blev behandlet for klientens indgående opkald
3 = referencepris / minut
4 = ny (beregnede) tilbudspris (faktisk opkaldstid * referencepris = tilbudsgrundlag | afrunding til nærmeste tier = tilbudspris)

Automatisk omkostningskontrol for tariffer med faste priser for opkaldsmodtagelse.

Ved tariffer med faste priser pr. opkaldsmodtagelse bliver der aftalt en fast pris med kunden for behandling af et indgående opkald, uafhængigt af den faktiske opkaldstid.

For at aktivere automatisk omkostningskontrol og vurdere, om den aftalte faste pris er økonomisk bæredygtig for entreprenøren, kan den automatiske omkostningskontrol aktiveres.

Dertil skal artiklen, der skal fungere som den faste pris for opkaldsmodtagelse, tildeles nøglen „opkaldsmodtagelse (in)“ samt attributten „fast pris“.

For løbende at kontrollere, om flatraten er levedygtig eller økonomisk ufordelagtig for entreprenøren, skal der angives en referencepris pr. minut (baseret på opkaldstiden).

For at beregne, hvornår overskridelse af den faste pris (i forhold til referenceprisen) skal medføre oprettelse af en opgave med passende meddelelse til entreprenøren, kræves der en toleransværdi i %.

Valgfrit kan der sendes et tilbud til kunden fra opgaven.

Teksten til automatisk oprettelse af tilbud kunne for eksempel se sådan ud:

{6},

Vi har bemærket, at vi desværre ikke længere kan tilbyde dig den tidligere faste pris på {0} pr. opkaldsmodtagelse, da opkaldene i gennemsnit tager markant længere tid end forventet.

I måneden {1} har vi håndteret {2} indgående opkald med en samlet varighed på {3} minutter for dig. For en fast pris pr. opkaldsmodtagelse skal vi opkræve en pris på {4} pr. opkaldsminut.

For at kunne fortsætte med at tilbyde dig en god service, skal vi fremover opkræve en fast pris på {5} pr. opkaldsmodtagelse. Prisen beregnes som følger: {3} opkaldsminutter / {2} opkald * {4} pr. opkaldsminut. I stedet for den tidligere faste pris pr. opkald vil vi også gerne tilbyde dig et tilbud om en fast månedlig pris, hvor alle opkaldsmodtagelser vil være inkluderet.

Forklaring af variabler:
6 = Hilsen
0 = aktuel fast pris for opkaldsmodtagelse
1 = måned for omkostningskontrol
2 = antal indgående opkald i kontrolperioden
3 = samlet varighed af alle indgående opkald
4 = referencepris pr. minut
5 = ny pris for fast opkaldsmodtagelsespris

Og teksten til opfølgning kunne se sådan ud:

{7},

Desværre har vi endnu ikke modtaget et svar fra dig på vores e-mail fra {6}. Kontakt os venligst!

Vores besked fra {6}:

Vi har bemærket, at vi desværre ikke længere kan tilbyde dig den tidligere faste pris på {0} pr. opkaldsmodtagelse, da opkaldene i gennemsnit tager markant længere tid end forventet.

I måneden {1} har vi håndteret {2} indgående opkald med en samlet varighed på {3} minutter for dig. For en fast pris pr. opkaldsmodtagelse skal vi opkræve en pris på {4} pr. opkaldsminut. For at kunne fortsætte med at tilbyde dig en god service, skal vi fremover opkræve en fast pris på {5} pr. opkaldsmodtagelse. Prisen beregnes som følger: {3} opkaldsminutter / {2} opkald * {4} pr. opkaldsminut. I stedet for den tidligere faste pris pr. opkald vil vi også gerne tilbyde dig et tilbud om en fast månedlig pris, hvor alle opkaldsmodtagelser vil være inkluderet.

Forklaring af variabler:
7 = Hilsen
6 = Dato for e-mail med tilbudspris
0 = aktuel fast pris for opkaldsmodtagelse
1 = måned for omkostningskontrol
2 = antal indgående opkald i kontrolperioden
3 = samlet varighed af alle indgående opkald
4 = referencepris pr. minut
5 = ny pris for fast opkaldsmodtagelsespris