Offentlige & ikke-offentlige tariffer

Offentlige & ikke-offentlige tariffer

På denne side

Offentlige tariffer

Tariffer, der modtager egenskaben „Offentlig“ (1), betegner tabuni som „Offentlig tarif“.

Hvis der er mindst en offentlig tarif for et modul, kan dette modul til enhver tid bestilles med den offentlige tarif.

I eksemplet er tarif „Anrufbearbeitung“ og tarif „Telefonservice 3“ offentlige tariffer. De tilbydes til bestilling på bestillingssiden af Telefonservice-modulet.

Ikke-offentlige tariffer

For en tarif, der er markeret som „ikke offentlig“, oprettes der automatisk et tilbudsnr.

Den, der har en gyldig tilbudsnr., kan bestille ved hjælp af denne på bestillingssiden af et modul.