Skift af konto

Skift af konto

„Skift konto“ er en liste over alle konti i kundeportalen (kundeportal = tabuni-instans). Operatøren af kundeportalen kan med hjælp fra denne liste skifte til en klients konto.