Contractbeheer

Contractbeheer

Auf dieser Seite

Op de pagina Contractbeheer vindt u en uw klant alle relevante contractgegevens en tal van instellingsopties. Dit zorgt voor een direct positieve ervaring voor uw klant, vertrouwen en verhoogt de klantenbinding. Verhoogde klantenbinding leidt tot gemiddeld langere contractduur.

Contractgegevens (1)

De „Contractgegevens“ bevinden zich op de pagina Contractbeheer en worden standaard geselecteerd en weergegeven wanneer u de pagina Contractbeheer opent.

Accounteigenaar (2)

Onder Accounteigenaar vindt u de naam van de accounteigenaar en de functie „Account verwijderen“. Account verwijderen kan alleen worden geklikt als er geen actieve modules in een account zijn (in het specifieke voorbeeld heeft de klant een actieve Telefoonservice Module (13)). Dus alle modules moeten eerst zijn opgezegd en de opzegdatum moet zijn bereikt om een account te kunnen verwijderen.

Contractpartner (3)

Uw contractpartner of de contactgegevens die zijn opgegeven bij de eerste bestelling van een module. Wijzigingen bij de contractpartner kunnen alleen worden aangebracht op het managerstoegangsniveau.

Factuuradres (4)

Als hier een adres wordt ingevoerd, wordt dit adres in plaats van de contractpartner op facturen en creditnota’s afgedrukt. Wijzigingen in het factuuradres hebben alleen invloed op toekomstige documenten.

Betalingsvoorwaarden (5)

Voor elke klant gelden bij het sluiten van een contract de „algemene betalingsvoorwaarden“ die zijn ingesteld in de factuurinstellingen. Als er afwijkende betalingsvoorwaarden moeten gelden voor een klant, kunnen deze hier worden ingesteld. Wijzigingen in de betalingsvoorwaarden kunnen alleen worden aangebracht op het managerstoegangsniveau.

Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Contractduur (6)

Het aanmaken van een account in het klantenportaal is gratis en vrijblijvend. Als binnen het account een module wordt besteld, wordt er een (mogelijk betaalde) overeenkomst gesloten tussen de exploitant van het klantenportaal en de klant. Onder contractduur wordt de begindatum van de huidige „oudste“ module weergegeven. Wijzigingen in de contractduur kunnen alleen worden aangebracht op het managerstoegangsniveau.

Klantnummer (7)

Hier kunt u een vrij te kiezen klantnummer invoeren voor het account van een klant (bijv. uit uw boekhoudprogramma).

BTW (8)

Als het reverse-charge-mechanisme moet worden toegepast voor een klant of als diensten niet belastbaar zijn, kunt u hier de instellingen hiervoor maken.

Ontvangst van facturen (9)

Hier kunnen ontvangers voor facturen en creditnota’s worden ingevoerd, en kan worden gekozen of documenten als bijlage bij e-mails moeten worden verzonden of als downloadlink.

Inkoopnummer (10)

Als de klant een referentienummer nodig heeft voor uw diensten op zijn factuur, kan dit hier worden ingevoerd.

Juridisch (11)

De datum waarop de klant heeft ingestemd met uw algemene voorwaarden of AVG. Bovendien kunnen op deze plaats de bijbehorende documenten worden bekeken.

Testaccount (12)

Als een account een testaccount is en geen regulier account, kunt u hier de instelling maken. Wijzigingen in het testaccount kunnen alleen worden aangebracht op het managerstoegangsniveau.

Modules (13)

Modules die door de klant kunnen worden besteld. In dit specifieke geval is de module „Telefoonservice“ besteld en wordt als actief weergegeven.

Modulespecifieke gegevens (1)

Onder de respectievelijke modules kunnen modulespecifieke gegevens worden bekeken en bewerkt.

"Huidige tarief", "Tarief wijzigen", "Opzeggen" (2)

Huidig tarief: toont de prijslijst van het huidige lopende tarief.

Tarief wijzigen: de mogelijkheid om tijdig over te stappen naar een ander tarief.

Opzeggen: De module kan tijdig worden opgezegd. Bij „Tarief wijzigen“ en „Opzeggen“ worden de opzegtermijnen in de tariefinstellingen in acht genomen. Als manager kunt u afwijkende opzegdata kiezen van de tariefinstellingen. De klant kan dat niet.

Zusatzoptionen (3)

Als u voor een tarief artikelen met de sleutel Zusatzoptionen heeft aangemaakt, kunnen deze hier vanaf het managerstoegangsniveau worden geselecteerd en aan het account worden toegevoegd.