Controlling voor het management

Controlling voor het management

Op deze pagina

Belrapporten

Huidige maand (Oproepen): Verbindingsgegevens van het telefoonsysteem kunnen dagelijks via een interface worden geïmporteerd en zijn dan beschikbaar als individueel verbindingsbewijs per klant.

Het rapport toont de volgende gegevens:

Datum, Tijd, Richting, Beller, Agent, Duur, Type, Dienst.

Na afloop van een kalendermaand wordt uit het belrapport „Huidige maand (Oproepen)“ een individueel verbindingsbewijs in PDF-formaat gemaakt.

Maandrapport: Alle verbindingsgegevens van een kalendermaand. Het maandrapport is onderverdeeld in inkomende oproepen, doorgeschakelde oproepen en oproepen in opdracht van de klant. Het toont respectievelijk het totale aantal oproepen en de totale duur per klant en kan eenvoudig verder worden verwerkt (bijv. voor facturering).

Automatisering en controle van tarieven voor telefoonservice

Kostengrenzen en de winstgevendheid van vaste tarieven berekenen en automatisch bewaken.

Bestellingen

Nieuwe bestellingen kunnen in de instellingen van tabuni naar een specifiek e-mailadres worden gestuurd. Via meegezonden links kan het account van de geregistreerde gebruiker eenvoudig en direct worden geopend.

Gegevensregistratie

Onjuiste gegevensregistratie: De gegevensregistratie van de agenten wordt gecontroleerd door een geautomatiseerd evaluatie-algoritme. Foutieve gegevensregistraties worden gedetecteerd en gemeld aan een vooraf ingesteld e-mailadres, zodat correcties kunnen worden aangebracht.

Ontbrekende gegevensregistratie: De gegevensregistratie wordt statistisch geregistreerd en wordt per agent geëvalueerd. Verschillen en tekortkomingen kunnen zeer eenvoudig worden opgespoord en verholpen.

Gespreksnotities

Alle gespreksnotities die voor de betreffende klant zijn gemaakt, worden opgeslagen en weergegeven in elk account.

In de administratieve instellingen van tabuni kan ook een e-mailadres worden ingevoerd waar gespreksnotities als kopie naartoe kunnen worden gestuurd. Hierdoor kunnen gespreksnotities direct inhoudelijk worden gecontroleerd en kunnen individuele of alle agenten worden ondersteund.

Opzeggingen

Opzeggingen kunnen naar een specifiek e-mailadres worden gestuurd via de instellingen van tabuni. Via meegezonden links en nauwkeurige informatie over de opgezegde service en opzegdatum kan het account van de geregistreerde gebruiker eenvoudig en direct worden geopend, waardoor het proces van herwinnen wordt ingeleid.

Registraties

Nieuwe registraties kunnen in de instellingen van tabuni naar een specifiek e-mailadres worden gestuurd. Via meegezonden links kan het account van de geregistreerde gebruiker eenvoudig en direct worden geopend.

Niet-bevestigde koppelingen voor accountactivatie kunnen (indien deze om veiligheidsredenen zijn verlopen) eenvoudig opnieuw naar de gebruiker worden verzonden.

Beheer van telefoonservice-telefoonnummers

Bij het bestellen van de telefoonservice kan de activering van de service volledig automatisch en onmiddellijk worden uitgevoerd. De klant ontvangt bij elke statuswijziging van zijn bestelde service automatische e-mails met instructies en ontvangt uiteindelijk rechtstreeks de link naar zijn doeltelefoonnummer voor doorschakeling van gesprekken. Het hele proces kan in minder dan 10 minuten worden uitgevoerd.

SMS-verzending

Huidige maand (SMS): Alle verzonden SMS-berichten binnen een kalendermaand tot het opgevraagde tijdstip.

Het rapport toont de volgende gegevens:

Datum, Tijd, Van, Naar, Aantal SMS (1 per 160 tekens)

Maandrapport: Totaal aantal verzonden SMS-berichten, opgesplitst per klant.

Tariefbeheer

In het tariefbeheer kunnen tarieven met artikelen en prijzen voor alle aangeboden services worden beheerd.

De aangemaakte tarieven kunnen publiekelijk aan elke klant worden verstrekt.

Bij elk tarief wordt ook een tariefcode gegenereerd. Met de gegenereerde tariefcode kan indien nodig voor elke klant een individuele prijs worden ingesteld. De klant kan de bekende tariefcodes vervolgens gebruiken bij bestelling of tariefwijziging.