Extra opties

Extra opties

Op deze pagina

Was betekent Extra optie? De sleutel Extra optie is ontwikkeld om u in staat te stellen alle diensten die u aanbiedt en verleent aan uw klanten (ook diensten buiten tabuni) eenvoudig te beheren en te factureren.

Het bijzondere aan artikelen met de sleutel „Extra optie“ is dat deze op een bepaalde manier kunnen worden gefactureerd (direct, maandelijks, maandelijks vooraf, jaarlijks vooraf) en eventueel hun eigen, afwijkende opzegtermijnen hebben.

Met behulp van de sleutel „Extra optie“ kunt u dergelijke diensten eenvoudig factureren en beheren.

Artikelen die zijn gemaakt met de sleutel „Extra optie“ kunnen op de pagina Contractbeheer voor elk account worden geboekt en opgezegd. Het boeken van extra opties is alleen mogelijk voor medewerkers van het beheerdersaccount vanaf het machtigingsniveau „Manager“ en dient voor het beheer en de facturering van alle mogelijke opties en diensten die door de klant worden gebruikt. De klant zelf heeft geen toegang tot het beheer van de extra opties.

Een extra optie boeken

Open de extra opties en selecteer uit de beschikbare extra opties degene die voor de klant moeten worden geboekt.

Een extra optie opzeggen

Klik op de knop „Opzeggen volgens termijn“.

De opzegdatum wordt overgenomen in het veld „Einde“.