Sleutels

Sleutels

Op deze pagina

Sleutels stellen een relatie tussen een gegevensbron en een artikel vast.

Basisvergoeding

Artikelen met de sleutel Basisvergoeding worden automatisch op de vervaldatum overgenomen in de factureringsgegevens.

Gebruikersmodule

Modules die alleen op een gebruiker betrekking hebben, kunnen worden besteld via de sleutel „Gebruikersmodule“ met een tarief en worden afhankelijk van de instellingen gefactureerd.

Inkomende oproep. Eigen nr. (out)

De optie „Inkomende oproepen/terugbellen met eigen nummer“ (clip no screening) kan worden besteld en gefactureerd via deze sleutel.

Extra opties

Als u optionele extra diensten wilt aanbieden in uw tarief, kunt u deze hier instellen met een passende opzegtermijn. Aangemaakte extra opties kunnen vervolgens voor elk account in het betreffende modulecontract worden besteld en opgezegd.

Overige diensten

Artikelen die als „Overige dienst“ worden aangeduid, zijn beschikbaar in de factuur onder de respectieve module en kunnen als post worden opgenomen in de factureringsgegevens.

SMS

Berekent de verzonden SMS-berichten voor een account.

Gespreksaanneming (in)

Daadwerkelijk aangenomen gesprekken (inbound) voor een klantnummer (nummer dat aan de klant wordt verstrekt voor doorschakeling voor gebruik van de telefoondienst).

Gesprekstijd (in)

Werkelijke gesprekstijd voor aangenomen gesprekken (inbound).

Werkuren (in)

Werkelijke verwerkingstijd van een inkomende oproep. De tijd wordt berekend vanaf het rinkelen op de werkplek tot het verzenden van het gespreksbericht voor een klant.

Verbindingskosten vaste lijn (in)

Verbindingstijd van gesprekken die aan klanten zijn doorverbonden naar een vast nummer.

Verbindingskosten mobiele netwerken (in)

Verbindingstijd van gesprekken die aan klanten zijn doorverbonden naar een mobiel nummer.

Verbindingskosten andere netwerken (in)

Verbindingstijd van gesprekken die aan klanten zijn doorverbonden naar andere netwerken.

Gespreksinitiatie (out)

Aantal actief gestarte gesprekken namens een klant (zonder doorverbonden gesprekken). Dus puur uitgaande gesprekken zonder voorafgaande inkomende oproep.

Gesprekstijd (out)

Werkelijke gesprekstijd van actief gestarte gesprekken (outbound).

Werkuren (out)

Werkelijke verwerkingstijd van een uitgaande oproep. De tijd wordt berekend vanaf het moment van het starten van de oproepverwerking voor een klant tot het verzenden van het gespreksbericht voor een klant.

Verbindingskosten vaste lijn (out)

Verbindingstijd van gesprekken die namens een klant actief zijn doorgezet naar een vast nummer.

Verbindingskosten mobiele netwerken (out)

Verbindingstijd van gesprekken die namens een klant actief zijn doorgezet naar een mobiel nummer.

Verbindingskosten andere netwerken (out)

Verbindingstijd van gesprekken die namens een klant actief zijn doorgezet naar andere netwerken.

Chat, Acceptatie

Berekent de acceptatie van een inkomende chat door een agent.

Chat, Verwerkingstijd

Berekent de verwerkingstijd van een inkomende chat vanaf het moment van overname door een agent tot het einde van de chat.

Chat, Aantal Woorden Agent

 

Berekent het aantal woorden in een chat die door de agent zijn geschreven.

Chat, Aantal Tekens Agent

 

Berekent het aantal tekens in een chat die door de agent zijn geschreven.

Chat, Aantal Woorden Bezoeker

 

Berekent het aantal woorden in een chat die door de websitebezoeker zijn geschreven.

Chat, Aantal Tekens Bezoeker

Berekent het aantal tekens in een chat die door de websitebezoeker zijn geschreven.