Administrasjon av innkommende og utgående samtaler

Administrasjon av innkommende og utgående samtaler

På denne siden

Med tabuni kan du administrere innkommende og utgående samtaler for et ubegrenset antall klienter.

Innkommende samtaler (inbound)

  • Du kan tydelig tilordne innkommende samtaler til en klient basert på destinasjonsnummeret.
  • Du kan søke etter samsvar i eksisterende kontakter til den aktuelle klienten basert på avsendernummeret for innkommende samtaler.
  • Du kan fakturere innkommende samtaler basert på antall anrop og/eller samtalevarighet per klient. Faktureringen basert på varighet kan gjøres per minutt eller per sekund.
  • Du kan fakturere innkommende samtaler basert på behandlingstid. Behandlingstid er tiden fra starten av signaliseringen av et anrop på en agents arbeidsplass til utsendelsen av samtalenotatet. Faktureringen basert på varighet kan gjøres per minutt eller per sekund.

Utgående samtaler (outbound)

  • Du kan tilordne utgående samtaler som du aktivt gjennomfører på vegne av en klient (anrop) til en klient.
  • Du kan koble innkommende samtaler til en ekstern telefonnummer (videresending) og tilordne disse samtalene til en klient.
  • Du kan fakturere utgående samtaler basert på antall anrop og/eller samtalevarighet per klient. Faktureringen basert på varighet kan gjøres per minutt eller per sekund.