Automatisk fakturering

Automatisk fakturering

Hvis du vil skrive ut og sende faktureringsdataene for alle klienter, åpner du først „Faktura“.

Sørg for at du har valgt riktig dato som skal skrives ut som fakturadato på alle dokumenter.

Klikk på „Batchbehandling“ (1), „Skriv ut faktura …“ (2), „Opprett alle fakturaer …“ (3). I siste trinn har du muligheten til å kontrollere datoen for dokumentet igjen, og starter fakturautskriften ved å klikke på „Ja“ (4).

Etter at den automatiske fakturautskriften er startet, kan du kontrollere fremdriften ved hjelp av skriverinformasjonen.