Bytte konto

Bytte konto

„Bytt konto“ er en liste over alle kontoer i kundeportalen (kundeportal = tabuni-instans). Driften av kundeportalen kan med hjelp av denne listen bytte til en klientkonto.