Koble telefonanlegget til tabuni

Koble telefonanlegget til tabuni

På denne siden

Managed SIP-Trunk

Med Managed SIP-Trunk trenger du ikke lenger din egen telefonsentral. Dette sparer deg for mye penger for hosting samt vedlikehold og administrasjon av din egen telefonsentral – uansett om det er en sky- eller lokal løsning.

Vi integrerer din trunk i vår telefonsentral.

Som telefonsentral bruker vi 3CX. Et av de største og mest moderne systemene i verden.

eller

Egen telefonsentral

tabuni kan i utgangspunktet brukes med hvilken som helst telefonsentral.

Tjeneste (Managed SIP-Trunk)

Ruting av innkommende anrop
Vi designer en egnet ruting for deg, eller implementerer en ruting etter dine ønsker for distribusjon av innkommende anrop.

Datatilbakeføring
Daglig sikkerhetskopi av konfigurasjonen.

Klientprogramvare
Vi tar oss av distribusjonen til dine ansatte (utvidelser).

Automatiske oppdateringer
Vår telefonsentral er alltid oppdatert.

Rapportering
Daglige og månedlige rapporter om alle anrop.

Dagsnøyaktige rapporter om inn- og utgående anrop for hvert prosjektnummer. Rapportene inneholder: Dato/klokkeslett, retning (inn-/utgående), avsender, medarbeideren som behandlet anropet, varighet, type (vellykket tilkobling, mislykket tilkobling, anropsforsøk, vellykket anrop), tjeneste (fasttelefon, mobilnett, utland)

Månedlig rapport om alle innkommende anrop, oppdelt etter prosjektnummer, antall anrop og total varighet.

Månedlig rapport om alle videresendte anrop, oppdelt etter prosjektnummer, antall anrop og total varighet og tjeneste (fasttelefon, mobilnett, utland).

Månedlig rapport om alle utgående anrop, oppdelt etter prosjektnummer, antall anrop og total varighet og tjeneste (fasttelefon, mobilnett, utland)

Grensesnittbeskrivelse (tabuni)

Innkommende (innkommende anrop)

Oppringt nummer
Basert på det oppringte nummeret søker og viser Tabuni umiddelbart det tilhørende prosjektet (klienten) ved innkommende anrop.

Avsendernummer
Hvis avsendernummeret til anroperen overføres, blir det automatisk søkt etter dette nummeret i kontaktene. Treff vises og kan overføres for behandling. Søket etter avsendernummeret skjer utelukkende i klientens prosjekter.

Grensesnitt
https://DinDomene.Toplevel/phoneservice/account/?handler=newcall&ccna=oppringt-nummer&callermsn=avsendernummer

Utgående (utgående anrop)

Utgående anrop på vegne av klienten (klassiske utgående anrop)
Prosjektnummer, antall initierede anrop, samtalevarighet (sekundnøyaktig), destinasjon (fasttelefon, mobilnett, utland)

Anrop som skal videresendes / til eksterne destinasjonsnumre
Prosjektnummer, antall initierede anrop, samtalevarighet (sekundnøyaktig), destinasjon (fasttelefon, mobilnett, utland)

Ringeregler for utgående anrop
tabuni kan lagre ringeregler for anrop som skal videresendes. Ved å klikke på knappen for det aktuelle destinasjonsnummeret, lagres ringereglene i agentens utklippstavle og kan deretter enkelt ringes opp ved hjelp av en hurtigtast. Dette gjør at overføring av samtaler går veldig raskt. Feil i oppringing og fakturering unngås.