Nøkler

Nøkler

På denne siden

Nøkler etablerer en relasjon mellom en datakilde og en artikkel.

Grunnavgift

Artikler med nøkkelen Grunnavgift blir automatisk inkludert i fakturaens faktureringsdata når de forfaller.

Brukermodul

Moduler som kun gjelder for én bruker, kan bestilles med tariffen gjennom nøkkelen „Brukermodul“ og avregnes i samsvar med innstillingene.

Anrop mottatt. Eget nummer (ut)

Alternativet „Anrop/Ring tilbake med eget nummer“ (clip no screening) kan bestilles og faktureres gjennom denne nøkkelen.

Tilleggsvalg

Hvis du vil tilby valgfrie tilleggstjenester i tariffen din, kan du konfigurere dem her med passende varselstid for oppsigelse. Opprettede tilleggsvalg kan deretter bestilles og sies opp for hver konto i den tilsvarende kontraktshåndteringen for modulen.

Andre tjenester

Artikler som er deklarert som „Andre tjenester“ er tilgjengelige under modulen i fakturaen og kan inkluderes som en post i faktureringsdataene.

SMS

Beregner antall sendte SMS for en konto.

Samtale mottatt (inn)

Faktiske mottatte samtaler (inngående) for et klientnummer (nummeret som er gitt til klienten for videresending av samtaler for bruk av telefonservice).

Samtale tid (inn)

Faktisk samtaletid for mottatte samtaler (inngående).

Arbeidstid (inn)

Faktisk behandlingstid for en innkommende samtale. Tiden beregnes fra ringetidspunktet til den aktuelle arbeidsplassen til utsendelsen av samtalenotatet for en klient.

Forbindelsesavgift Fasttelefon (inn)

Forbindelsestid for samtaler som ble videresendt til klienter til et fasttelefonnummer.

Forbindelsesavgift Mobilnett (inn)

Forbindelsestid for samtaler som ble videresendt til klienter til et mobilnummer.

Forbindelsesavgift andre nett (inn)

Forbindelsestid for samtaler som ble videresendt til klienter til andre nettverk.

Samtale initiering (ut)

Antall aktive utgående samtaler på vegne av en klient (uten videresendte samtaler). Dette inkluderer bare utgående samtaler uten forutgående innkommende samtale.

Samtale tid (ut)

Faktisk samtaletid for aktive utgående samtaler.

Arbeidstid (ut)

Faktisk behandlingstid for en utgående samtale. Tiden beregnes fra oppstart av samtalebehandlingen for en klient til utsendelsen av samtalenotatet.

Forbindelsesavgift Fasttelefon (ut)

Forbindelsestid for samtaler som aktivt ble utført til et fasttelefonnummer på vegne av en klient.

Forbindelsesavgift Mobilnett (ut)

Forbindelsestid for samtaler som aktivt ble utført til et mobilnummer på vegne av en klient.

Forbindelsesavgift andre nett (ut)

Forbindelsestid for samtaler som aktivt ble utført til andre nettverk på vegne av en klient.

Chat, mottatt

Beregner mottak av en innkommende chat av en agent.

Chat, behandlingstid

Beregner behandlingstiden for en innkommende chat fra øyeblikket den ble overtatt av en agent til avslutningen av chatten.

Chat, ant. ord agenter

 

Beregner antall ord i en chat som er skrevet av en agent.

Chat, ant. tegn agenter

 

Beregner antall tegn i en chat som er skrevet av en agent.

Chat, ant. ord besøkende

 

Beregner antall ord i en chat som er skrevet av en nettsidebesøkende.

Chat, ant. tegn besøkende

Beregner antall tegn i en chat som er skrevet av en nettsidebesøkende.