Offentlige og ikke-offentlige tariffer

Offentlige og ikke-offentlige tariffer

På denne siden

Offentlige Tariffer

Tariffer som får egenskapen „Offentlig“ (1) kalles „Offentlige Tariffer“ av tabuni.

Hvis det finnes minst én offentlig tariff for en modul, kan denne modulen bestilles når som helst med den offentlige tariffen.

I eksempelet er tariffen „Anrufbearbeitung“ og tariffen „Telefonservice 3“ offentlige tariffer. De tilbys for bestilling på bestillingssiden til Telefonservice-modulen.

Ikke-offentlige Tariffer

For en tariff som er merket som „Ikke offentlig“, blir det automatisk opprettet et tilbudsnummer.

Den som har en gyldig tilbudsnummer kan bestille en modul på bestillingssiden ved hjelp av denne nummeret.