Rapporter

Rapporter

På denne siden

Kostnadsoversikt (1)

I kostnadsoversikten finner din klient en oversikt over alle ikke-fakturerte tjenester ved betraktningstidspunktet. Dette inkluderer også tjenester eller kostnader hvis forfallsdato ennå ikke er nådd ved betraktningstidspunktet, men som vil bli fakturert uansett på grunn av oppsigelsesfrister.

Eksempel på kostnadsoversikt

1: Kort kostnadsoversikt
2: Detaljert kostnadsoversikt

I kostnadsoversikten vises kostnadene som klienten minst kan forvente seg etter avslutning av gjeldende faktureringsperiode (kalendermåned).

I det konkrete eksemplet har klienten bestilt to moduler:

  1. FAQ-modul (fet skrift) FAQ-modulen ble bestilt av klienten med tariffen „Kunnskapsdatabase“. Modulens fakturering startet senest 01.05. FAQ-modulen ble sagt opp den 07.05, fordi grunnbeløpet (Pos. 1) kun faktureres proporsjonalt etter slutten av gjeldende faktureringsperiode.
  2. Telefonservicemodul (fet skrift) Telefonservicemodulen ble bestilt av klienten med tariffen „Anropsbehandling“. Modulens fakturering startet senest 01.05.

Pos. 2: Telefonservicemodulen kan kun sies opp månedlig, fordi grunnbeløpet som følger med i tariffen „Anropsbehandling“ alltid vil forfalle og bli fakturert for hele måneden (01.05. – 31.05.).

Pos. 3 – 5: Disse posisjonene er dynamiske data. Siden de er gruppert under datointervallet 01.05. – 25.05., ble data fra telefonanlegget tatt i betraktning som ble registrert i perioden fra 01.05. til og med 25.05. Det ble ikke registrert noen anrop (Pos. 3) for klienten i den nevnte perioden. Derfor ble heller ingen samtalevarighet registrert (Pos. 4). Det var heller ingen eksterne samtaler initiert i den berørte perioden (for eksempel gjennomføring av samtaler), og derfor ble ingen tilkoblingsavgifter påløpt (Pos 5).

Arkiv (6)

I arkivet lagres alle rapporter og dokumenter fra tidligere perioder eller faktureringsintervaller som PDF-filer, og klienten din kan laste dem ned når som helst.