Automatisk fakturering

Automatisk fakturering

Vill du skriva ut och skicka faktureringsinformation för alla klienter, börja med att öppna „Fakturering“.

Se till att du har valt rätt datum, som ska skrivas ut som faktureringsdatum på alla kvitton.

Klicka på „Batchhantering“ (1), „Utskrift av fakturor …“ (2), „Skapa alla fakturor …“ (3). I det sista steget har du möjlighet att kontrollera bekräftelsedatumet och starta faktureringen genom att klicka på „Ja“ (4).

Efter att du har startat den automatiska faktureringsutskriften kan du kontrollera framstegen med hjälp av skrivarens information.