Exportera dokument

Exportera dokument

På denna sida

Fakturering har en exportgränssnitt där du kan förbereda och exportera dokument för din redovisningsprogramvara.

För att exportera dokument, öppna Fakturering.

Klicka på „Batchhantering“ och i den öppnade dialogrutan på „Exportera dokument …“

När du har gjort alla inställningar, bekräfta dialogrutan genom att klicka på „Exportera nu“. Alla dokument som ännu inte har exporterats kommer nu att exporteras. Exportfilen kommer sedan att vara tillgänglig för nedladdning.

Nedladdning av exportfil

Dokument exporteras bara en gång. Den exporterade filen finns permanent tillgänglig för nedladdning.

Ett dokument kan ha tre olika statusar i exporten:

  1. Inte exporterad
  2. Exportad
  3. Ignorerad – En faktura som har annullerats innan den har fått statusen „Exportad“ ignoreras för exporten – samma gäller för motsvarande annulleringsdokument.

Ett dokument som har exporterats har skrivits till en exportfil. Du kan hitta den associerade exportfilen genom själva dokumentet:

Sök efter det dokument du vill ladda ner exportfilen för.

I kolumnen „Exportstatus“ kan du se status för ett dokument. Om det eftersökta dokumentet har exporterats kan den associerade exportfilen laddas ner direkt genom nedladdningssymbolen.