Hantering av inkommande & utgående samtal

Hantering av inkommande & utgående samtal

På denna sida

Med tabuni kan du hantera inkommande och utgående samtal för ett obegränsat antal klienter.

Inkommande samtal (inbound)

  • Du kan tydligt koppla inkommande samtal till en klient baserat på målringsnumret.
  • Du kan söka efter matchningar i befintliga kontakter för den specifika klienten baserat på avsändarnumret för inkommande samtal.
  • Du kan fakturera inkommande samtal per antal samtal och/eller samtalstid per klient. Faktureringen baserad på tid kan göras per minut eller sekund.
  • Du kan också fakturera inkommande samtal baserat på bearbetningstid. Bearbetningstiden är tiden från att signalen för ett samtal når en agents arbetsplats tills dess att samtalshanteringsnotisen skickas. Faktureringen baserad på tid kan göras per minut eller sekund.

Utgående samtal (outbound)

  • Du kan koppla utgående samtal som du aktivt utför på uppdrag av en klient (samtalsuppdrag) till en klient.
  • Du kan vidarekoppla inkommande samtal till en extern telefonnummer (genomkoppling) och koppla dessa samtal till en klient.
  • Du kan fakturera utgående samtal per antal samtal och/eller samtalstid per klient. Faktureringen baserad på tid kan göras per minut eller sekund.