Konfigurera webbklient för telefontjänst

Konfigurera webbklient för telefontjänst

För att din 3CX ska skicka parametrarna „kallat nummer“ och „avsändarenummer“ till tabuni när ett samtal kommer in, måste följande inställning göras i webbklienten.

1. Logga in på 3CX Webclient eller öppna din 3CX Windows-klient. Om du inte vet hur du loggar in på 3CX Webclient, klicka här.

2. I 3CX-klienten klickar du på „3 punkter“ till vänster i den vertikala menyn och väljer sedan „Inställningar“ i undermenyn.

3. Under Inställningar klickar du på Integration.

 

4. I Integration gör du följande inställningar:

a.) Öppna anpassad kontakt-URL med variabler automatiskt

b.) I fältet „Öppna kontakt-URL“ anger du följande adress:

https://call.tabuni.net/distribution/distributeinboundcalls?phoneNumber=%CallerNumber%&displayName=%CallerDisplayName%

c.) För „Notifiera när“, välj Ring.