Kontraktshantering

Kontraktshantering

På denna sida

På kontraktshanteringssidan hittar både du och din kund all relevant kontraktsinformation och många inställningsmöjligheter. Detta bidrar till en omedelbart positiv upplevelse för din kund, ökar förtroendet och ökar kundbindningen. Ökad kundbindning leder i genomsnitt till längre kontraktsperioder.

Kontraktsinformation (1)

„Kontraktsinformation“ finns på kontraktshanteringssidan och väljs och visas som standard när du öppnar kontraktshanteringssidan.

Kontoägare (2)

Under Kontoägare hittar du kontoinnehavarens namn och funktionen „Radera konto“. Konto radera kan bara klickas om det inte finns några aktiva moduler i ett konto (i det specifika exemplet har klienten en aktiv telefonmodul (13)). Alla moduler måste därför först ha avslutats och avslutningsdatumet måste ha uppnåtts för att kunna radera ett konto.

Kontraktsparter (3)

Din kontraktsparter eller kontaktuppgifterna som angavs vid första beställningen av en modul. Ändringar av kontraktsparter kan endast göras på behörighetsnivån „Manager“.

Faktureringsadress (4)

Om en adress anges här kommer den att skrivas ut i stället för kontraktspartnern på fakturor och kreditnotor. Ändringar av faktureringsadressen påverkar endast framtida dokument.

Betalningsvillkor (5)

För varje klient gäller „allmänna betalningsvillkor“ vid kontraktets ingående, vilka har ställts in i faktureringsinställningarna. Om det ska gälla betalningsvillkor som avviker från de allmänna villkoren för en klient kan dessa ställas in här. Ändringar av betalningsvillkor kan endast göras på behörighetsnivån „Manager“.

Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Kontraktsperiod (6)

Att skapa ett konto på kundportalen är gratis och inte bindande. Om en modul beställs inom kontot ingås ett (eventuellt avgiftsbelagt) avtal mellan operatören av kundportalen och klienten. Kontraktsperioden visar startdatumet för det för närvarande „äldsta“ modulen. Ändringar av kontraktsperioden kan endast göras på behörighetsnivån „Manager“.

Kundnummer (7)

Här kan du ange ett valfritt kundnummer för en klients konto (t.ex. från ditt bokföringsprogram).

Moms (8)

Om det krävs att omvänd moms tillämpas för en klient eller om tjänsterna inte är momspliktiga kan du göra inställningar här.

Mottagare av faktura (9)

Här kan mottagare för fakturor och kreditnotor anges och det kan väljas om dokumenten ska skickas som bilagor till e-postmeddelanden eller som nedladdningslänkar.

Inköpsnummer (10)

Om klienten behöver ett referensnummer för dina tjänster på sin faktura kan det anges här.

Juridiskt (11)

Datumet då klienten har godkänt dina allmänna villkor eller dataskyddsförordning. Dessutom kan de relevanta dokumenten ses här.

Testkonto (12)

Om ett konto är ett testkonto och inte ett vanligt konto kan du göra inställningen här. Ändringar av testkontot kan endast göras på behörighetsnivån „Manager“.

Moduler (13)

Moduler som klienten kan beställa. I det aktuella fallet har modulen „Telefonservice“ beställts och visas som aktiv.

Modulrelaterad information (1)

Under respektive moduler kan modulspecifik information ses och redigeras.

"Aktuell tariff", "Byt tariff", "Säg upp" (2)

Aktuell tariff: visar prislistan för den aktuella löpande tarifen.

Byt tariff: Möjlighet att byta till en annan tariff i rätt tid.

Säg upp: Modulen kan sägas upp i rätt tid. Vid „Byt tariff“ och „Säg upp“ beaktas uppsägningsfristerna som har ställts in i tariffinställningarna. Som chef kan du välja uppsägningsdatum avvikande från tariffinställningarna. Klienten kan inte göra det.

Tilläggsalternativ (3)

Om du har skapat artiklar med nyckeln Tilläggsalternativ för en tariff kan dessa väljas här från behörighetsnivån „Manager“ och läggas till kontot.