Nycklar

Nycklar

På denna sida

Nycklar skapar en relation mellan en datakälla och en artikel.

Grundavgift

Artiklar med nyckeln Grundavgift överförs automatiskt till fakturering av faktureringsdata vid förfallodatum.

Användarmodul

Moduler som endast avser en användare kan beställas via nyckeln „Användarmodul“ med en tariff och faktureras enligt inställningarna.

Samtalsorder. Egen nummerpresentation (out)

Alternativet „Samtalsorder / Återuppringningar med egen nummerpresentation“ (clip no screening) kan beställas och faktureras genom denna nyckel.

Ytterligare alternativ

Om du vill erbjuda ytterligare tjänster valfritt i din tariff kan du ställa in dem här med en lämplig uppsägningstid. Skapade tilläggsalternativ kan sedan beställas och sägas upp för varje konto i modulens respektive kontraktsadministration.

Andra tjänster

Artiklar som deklareras som „Andra tjänster“ finns tillgängliga i fakturan under den respektive modulen och kan överföras som en post i faktureringsdata.

SMS

Beräknar de skickade SMS: erna för ett konto.

Samtalsmottagande (in)

Faktiskt mottagna samtal (inbound) för ett klientnummer (nummer som tillhandahålls klienten för att använda telefonservice).

Samtalstid (in)

Faktisk samtalstid för mottagna samtal (inbound).

Arbetstid (in)

Faktisk bearbetningstid för ett inkommande samtal. Tiden beräknas från ringsignalen vid den specifika arbetsplatsen till skickandet av samtal noten för en klient.

Förb. Avgift Fast nätverk (in)

Anslutningstid för samtal som kopplats till klienter till ett fast nätverksnummer.

Förb. Avgift Mobilnät (in)

Anslutningstid för samtal som kopplats till klienter till ett mobilnätsnummer.

Förb. Avgift andra nätverk (in)

Anslutningstid för samtal som kopplats till klienter till andra nätverk.

Samtalsstart (out)

Antal aktivt initierade samtal på uppdrag av en klient (utan genomkopplade samtal). Så rena utåtgående samtal utan föregående inkommande samtal.

Samtalstid (out)

Faktisk samtalstid för aktivt initierade samtal (outbound).

Arbetstid (out)

Faktisk bearbetningstid för ett utgående samtal. Tiden beräknas från det att samtalshanteringen startas för en klient till skickandet av samtal noten. för en klient.

Förb. Avgift Fast nätverk (out)

Anslutningstid för samtal som aktivt kopplas till fast nätverk på uppdrag av en klient.

Förb. Avgift Mobilnät (out)

Anslutningstid för samtal som aktivt kopplas till mobilnät på uppdrag av en klient.

Förb. Avgift andra nätverk (out)

Anslutningstid för samtal som aktivt kopplas till andra nätverk på uppdrag av en klient.

Chatt, Mottagande

Beräknar mottagandet av en inkommande chatt av en agent.

Chatt, Bearbetningstid

Beräknar bearbetningstiden för en inkommande chatt från övertagandet av en agent till slutet av chatten.

Chatt, Antal ord Agent

 

Beräknar antalet ord i en chatt som har skrivits av agenten.

Chatt, Antal tecken Agent

 

Beräknar antalet tecken i en chatt som har skrivits av agenten.

Chatt, Antal ord Besökare

 

Beräknar antalet ord i en chatt som har skrivits av webbplatsbesökaren.

Chatt, Antal tecken Besökare

Beräknar antalet tecken i en chatt som har skrivits av webbplatsbesökaren.