Offentliga & icke-offentliga tariffer

Offentliga & icke-offentliga tariffer

På denna sida

Offentliga tariffer

Prissättningsplaner som tilldelas egenskapen „Offentlig“ (1) kallas av tabuni för „Offentliga prissättningsplaner“.

Om det finns minst en offentlig prissättningsplan för en modul kan denna modul beställas när som helst med den offentliga prissättningsplanen.

I exemplet är prissättningsplanerna „Anrufbearbeitung“ och „Telefonservice 3“ offentliga prissättningsplaner. De erbjuds för beställning på beställningssidan för telefonservicemodulen.

Icke-offentliga tariffer

För en prissättningsplan som markeras som „icke-offentlig“ genereras automatiskt ett offertnummer.

Den som har ett giltigt offertnummer kan använda detta för att göra en beställning på modulens beställningssida.