Rapporter

Rapporter

På denna sida

Kostnadsöversikt (1)

I kostnadsöversikten hittar din klient en översikt över alla ännu ej fakturerade tjänster vid betraktelsetillfället. Även sådana tjänster eller kostnader visas vars förfallodatum ännu inte har nåtts vid betraktelsetillfället men som ändå kommer att faktureras på grund av uppsägningstider.

Exempel på kostnadsöversikt

1: Kostnadsöversikt (kort)
2: Kostnadsöversikt (detaljerad)

I kostnadsöversikten visas de kostnader som klienten minst kan förvänta sig efter avslutad löpande faktureringsperiod (kalendermånad).

I det specifika exemplet beställde klienten två moduler:

  1. FAQ-modul (fetstil) FAQ-modulen beställdes av klienten med avgiften „Kunskapsdatabas“. Modulens faktureringsstart var senast den 01.05. FAQ-modulen sades upp den 07.05, eftersom grundavgiften (pos. 1) bara debiteras proportionellt efter avslutad löpande faktureringsperiod. Telefonservicemodul (fetstil)
  2. Telefonservicemodulen beställdes av klienten med avgiften „Samtalsbehandling“. Modulens faktureringsstart var senast den 01.05.

Pos. 2: Telefonservicemodulen kan endast sägas upp månadsvis, eftersom grundavgiften som finns i „Samtalsbehandling“ -avgiften kommer att faktureras och debiteras för hela månaden (01.05. – 31.05.) oavsett.

Pos. 3-5: Positionerna 3-5 är dynamiska data. Eftersom dessa grupperas under datumsintervallet 01.05. – 25.05., beaktades d

Arkiv (6)

I arkivet sparas alla rapporter och kvitton från tidigare perioder eller faktureringsintervaller som PDF och kan laddas ner av din klient när som helst.