Storneringar – annullera felaktiga fakturor och utfärda kreditnotor

Storneringar - annullera felaktiga fakturor och utfärda kreditnotor

På denna sida

Abrechningsdata som har skrivits ut (fakturor) kan inte ändras längre. Om en faktura är felaktig och du vill annullera den, gör du enkelt följande:

Öppna den felaktiga fakturan i Faktura. Klicka på skrivarikonen och i den öppnade dialogrutan på „Annullera faktura“. I det sista steget har du möjlighet att ange datum för kreditnotan. Förvalt är alltid datumet för fakturan. Efter att ha klickat på „OK“ kommer en sista bekräftelsedialogruta. Bekräfta detta med „Ja“ och fakturan kommer att annulleras.

 

Kreditnota utfärda

För att utfärda en kreditnota lägger du till en ny faktureringspost med motsvarande beskrivning och negativt belopp till klientens faktureringsdata.

Vanliga frågor om återbetalningar

Hur kan jag ändra faktureringsadressen för en faktura?

Fakturor kan inte ändras. För adressen som skrivs ut på en bevis (faktura & kreditnota) gäller adressen för kontraktspartnern eller faktureringsadressen i kontrakthanteringen vid tidpunkten för fakturering.