Synkronisera tabuni-kalender med Google Kalender

Synkronisera tabuni-kalender med Google Kalender

På denna sida

1. Logga in i Google Cloud-konsolen

2. Skapa ett nytt projekt

Varje projekt kräver en globalt unik projekt-ID. För enkelhetens skull föreslår Google en lämplig. I det specifika exemplet är det „dogwood-channel-397806“. Om du vill ange en annan projekt-ID klickar du här på „REDIGERA“.

OBS: Projekt-ID kan inte ändras senare.

3. Startsida med valt projekt

När du har valt ett projekt för bearbetning och öppnar startsidan i Google-konsolen ser det ut ungefär så här. I det specifika exemplet är projektnamnet „Cal-tabuni“.

4. Konfigurera OAuth-samtyckesskärmen

Öppna menyn och välj där under API:er och tjänster OAuth-samtyckesskärmen.

5. Skapa OAuth-samtyckesskärmen

6. Redigera ansökningsregistrering

Redigeringen består av 4 steg. Följande är nödvändiga uppgifter för en smidig process. Endast dessa specifika uppgifter behandlas nedan. Övriga uppgifter kan vara obligatoriska men påverkar inte funktionaliteten och behandlas därför inte nedan.

Steg 1: OAUTH-samtyckesskärmen

Steg 2: Områden

Ange filter API: Google Calendar API

Efter att du har valt de känsliga områdena kräver Google att du förklarar varför du behöver dem. Du kan använda följande standardtext. Det är möjligt att Google ställer ytterligare frågor.

Kalendern för den inlämnade webbapplikationen ska synkroniseras med Google-kalendrar. För att synkronisera krävs att ägaren av ett Google-konto loggar in på sitt Google-konto. Efter en lyckad inloggning ska Google-användarens kalendrar visas som en lista för urval. Om en kalender väljs ska den inlämnade webbapplikationen kunna läsa, skapa och redigera händelser i den valda Google-kalendern.

Google begär en video där du visar hur din tabuni använder Googles API. När du har konfigurerat Googles API för testning för specifika Google-användare kan du skapa videon. Videon måste visa:

  • Din tabuni
  • Användarregistrering
  • Tillgång till OAuth-samtyckesskärmen där ditt projektnamn, projekt-ID och de använda områdena från Google är synliga. den praktiska användningen av API:en (visa hur händelser läses, skapas och / eller redigeras)

Här hittar du en provvideo som uppfyller Googles krav.

7. Ladda ner OAuth-klienten

När du har slutfört steg 6 (redigering av ansökningsregistrering) förutom videon och API:en befinner sig i „Test“-läget måste du ladda ner den skapade OAuth-klienten.

Klicka på API:er och tjänster i menyn och i den utvidgade menyn på inloggningsuppgifter.

På inloggningsuppgiftssidans klickar du på nedladdningssymbolen för det aktuella API:et. Skicka den nerladdade JSON-filen till oss via e-post.