tabuni molnprogramvara

tabuni molnprogramvara

På denna sida

Kostnadsbesparingar vid administration

Som en 100% webbaserad applikation behöver du bara en dator med internetanslutning och en webbläsare för att arbeta med tabuni. Du behöver ingen egen server, inget specifikt operativsystem eller andra speciella förberedelser och program.

Central datalagring

Inga data lagras på de använda arbetsstationerna. Det är en stor fördel när det gäller datasäkerhet genom förlust, och å andra sidan kan varje medarbetare arbeta sömlöst från vilken arbetsstation som helst.

Automatiska säkerhetskopior

Din tabuni-instans säkerhetskopieras dagligen och säkerhetskopior lagras på olika servrar.

Krypterad åtkomst via Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Frågor och svar mellan klient och server sker via HTTPS och är krypterade.

Redundant drift

Förfrågningar via din domän routas till en kluster-IP. Om det uppstår en störning på den primära servern där din instans körs, routar vi dina förfrågningar till en backup-server och driften fortsätter som vanligt. Du behöver inte oroa dig för något.

Förenkling av medarbetares inlärning

Genom att medarbetare inte längre behöver arbeta med ett brett utbud av olika program för att tillhandahålla er tjänst förenklas inlärningen avsevärt.

Enkel inrättning av nya arbetsplatser

För att skapa en ny arbetsplats krävs inga speciella installationer eller liknande. För att arbeta med tabuni behöver du bara starta din webbläsare och logga in på tabuni. Principen fungerar från vilken plats som helst i världen.

Specifika behörighetsnivåer för distansarbetare

Arbetslivet har förändrats. Hemarbete och distansarbetare är inte längre undantag, utan regel. Detta ställer nya krav på den använda applikationen. tabuni har specifika behörighetsnivåer som gör det möjligt för dig att snabbt och effektivt använda distansarbetare samtidigt som du minimerar säkerhetsrisker.