Tariff- & artikelinställningar

Tariff- & artikelinställningar

På denna sida

I en nytt skapat eller vald tariff kan inställningar på tariffnivå (1) och inställningar på artikelnivå (2) göras.

I det följande exemplet har tariffen „Samtalsbehandling“ valts. Inställningar på tariffnivå påverkar därför den valda tariffen. I den valda tariffen har artikeln „9,90 € Grundavgift“ valts. På artikelnivå kan därför inställningar göras för denna artikel.

Inställningsmöjligheter på tariffnivå (1)

Titel (1)

Här kan du ge tariffen ett namn under vilket den ska visas.

 

Modul (2)

Välj modulen för vilken tariffen ska gälla.

Uppsägning (3)

Ingen: Tariffen har ingen uppsägningstid och kan sägas upp när som helst och omedelbart.

Exempel 1: Du säger upp den 1 juni. Avtalet upphör den 31 juli.

Exempel 2: Du säger upp den 30 juni. Avtalet upphör den 31 juli.

Månadsvis: Uppsägningstiden är en månad till månadens slut.

Årlig: Tariffen har en minimiperiod på ett år från beställningstidpunkten. Uppsägningstiden är tre månader före slutet av minimiperioden. Om ingen uppsägning görs förlängs avtalet med minimiperioden.

Exempel: Minimiperioden löper ut den 7 augusti. Uppsägningen måste göras senast den 6 maj.

Moms (4)

Här kan du ställa in momssatsen för tariffen. Den gäller alltid när ingen specifiktare inställning för moms har gjorts på artikelnivå.

Minimiförsäljning (5)

Om minst en artikel har markerats med egenskapen „Minimiförsäljning“ kan du ange ett värde här.

Vad betyder minimiförsäljning? Minimiförsäljning är försäljningen som minst måste faktureras med bestämda artiklar under en bestämd faktureringsperiod.

Exempel: För en tariff fastställs en minimiförsäljning på 10 €.

I tariffen finns två artiklar: „Diktat“, styckpris 5 € och „Sökning“, styckpris 1 € Egenskapen „Minimiförsäljning“ tilldelas artikeln „Sökning“.

I slutet av den fastställda faktureringsperioden köptes av kunden 1 * Diktat och 5 * Sökning.

Faktureringsbeloppet är ändå 15 € Motivering: 5 € för diktatet och 10 € för sökningar. Även om endast 5 sökningar köptes för 1 € vardera, har en minimiförsäljning på 10 € fastställts för tariffen som beräknas från summan av de motsvarande markerade artiklarna (i det specifika fallet bara „Sökning“).

Kostnadstak (6)

Om minst en artikel har markerats med egenskapen „Kostnadstak“ kan du ange ett värde här. För artiklar med kostnadstak kan en automatiserad kostnadskontroll utföras. Mer information om den automatiserade kostnadskontrollen hittar du på Automation & Kontroll.

Vad betyder kostnadstak? Kostnadstak är försäljningen som högst kan faktureras med bestämda artiklar under en bestämd faktureringsperiod.

Exempel: För en tariff fastställs ett kostnadstak på 10 €.

I tariffen finns två artiklar: „Diktat“, styckpris 5 € och „Sökning“, styckpris 1 € Egenskapen „Kostnadstak“ tilldelas artikeln „Sökning“.

I slutet av den fastställda faktureringsperioden köptes av kunden 1 * Diktat och 20 * Sökning. Faktureringsbeloppet är ändå 15 € Motivering: 5 € för diktatet och 10 € för sökningar. Även om 20 sökningar köptes för 1 € vardera, har ett kostnadstak på 10 € fastställts för tariffen som beräknas från summan av de motsvarande markerade artiklarna (i det specifika fallet bara „Sökning“).

Tolerans (7)

Ett toleransvärde i procent måste ställas in för den automatiserade övervakningen av kostnadstak, flatrater och fasta priser. Mer information om detta hittar du på Automation och Kontroll.

Takt: minuter eller sekunder (8)

Ange om tidberoende artiklar i tariffen ska faktureras per minut eller per sekund.

Offentlig (9)

Här kan du ange om tariffen ska vara offentlig eller icke-offentlig. Mer om offentliga och icke-offentliga tariffalternativ.

 

Inställningsmöjligheter på artikelnivå (2)

Titel (1)

Här kan du ge artikeln ett namn under vilket den ska visas.

 

Nyckel (2)

Med hjälp av en nyckel skapar du en anslutning mellan en datakälla och en artikel. På så sätt kan du fakturera supportade tjänster automatiskt.

Alternativt namn (3)

Med det alternativa namnet kan du ge artikeln en alternativ benämning. Det alternativa namnet påverkar inte prislistan utan bara visningen i artikelregistret och faktureringsuppgifterna (uppgifter som skrivs ut på fakturor).

Fakturering (4)

Här kan du ange om artikeln ska faktureras en gång eller med ett visst tidsintervall.

 

Uppsägning (5)

För vissa artiklar (beroende på tilldelad nyckel) kan avvikande uppsägningstider från tariffen ställas in. Detta beror på att vissa tjänster kan bokas och sägas upp valfritt (t.ex. telefonsvarare). Du kan ställa in den motsvarande uppsägningstiden för den specifika artikeln här.

 

Nettopris (6)

Pris på artikeln utan moms (baserat på „Mängd“).

 

Pauschalpris (7)

För vissa nycklar kan egenskapen „Pauschalpris“ väljas. För paketpriser kan en automatiserad kostnadskontroll utföras. Mer information om den automatiserade kostnadskontrollen hittar du på Automation & Kontroll.

 

Referenspris/minut (8)

För att kunna beräkna lönsamheten för paketpriser måste en referenspris fastställas. Precis som för punkten „Pauschalpris“ hittar du mer information om detta under Automation & Kontroll.

 

Antal (9)

Ange här den erbjudna mängden av en artikel i förhållande till priset.

 

Inkluderad mängd (10)

Om du vill erbjuda en inkluderad mängd av en specifik artikel i ditt erbjudande kan du göra inställningen här. Beräkningen av artikeln sker då först efter att den inkluderade mängden har uppnåtts.

 

Moms (11)

Här kan du ange en annan momssats än tariffen för den valda artikeln.

 

Visa / Markera / Rubrik (12)

Alla tre egenskaperna påverkar visningen av artikeln i prislistan.

 

Minimiförsäljning / Kostnadstak (13)

Om du tilldelar en artikel egenskapen minimiförsäljning och/eller kostnadstak kommer den markerade artikeln att användas för beräkning av minimiförsäljning och/eller kostnadstak.