Automatisk fakturering

Automatisk fakturering

Ønsker du at udskrive og sende faktureringsoplysninger for alle klienter, skal du først åbne „Faktura“.

Sørg for, at du har valgt den korrekte dato, som skal udskrives som faktureringsdato på alle dokumenter.

Klik på „Batchbehandling“ (1), „Fakturering…“ (2), „Opret alle fakturaer…“ (3). I det sidste trin får du igen muligheden for at kontrollere datoen for dokumentet, og du starter faktureringsprocessen ved at klikke på „Ja“ (4).

Efter starten af den automatiske faktureringsproces kan du kontrollere fremskridtet ved hjælp af printerinformationen.