Nøgler

Nøgler

På denne side

Nøgler etablerer et forhold mellem en datakilde og en artikel.

Grundgebyr

Artikler med nøglen Grundgebyr bliver automatisk overført til faktureringsdataene ved forfaldsdatoen.

Brugermodule

Moduler, der kun henviser til en bruger, kan bestilles og faktureres med en tariff ved hjælp af nøglen „Brugermodule“ og i overensstemmelse med indstillingerne.

Opkaldsordre. Egen opkaldsnummer (ud)

Muligheden „Opkaldsordrer/tilbagekald med egen nummer“ (clip no screening) kan bestilles og faktureres gennem denne nøgle.

Ekstratilvalg

Hvis du ønsker at tilbyde ekstra tjenester valgfrit i din tariff, kan du indstille dem her med en passende opsigelsesfrist. Oprettede ekstratilvalg kan derefter bestilles og opsiges for hver konto i det pågældende modules kontraktstyring.

Andre ydelser

Artikler, der er deklareret som „Andre ydelser“, er tilgængelige i fakturaen under det pågældende modul og kan overføres som positioner i faktureringsdataene.

SMS

Beregner de afsendte SMS-beskeder for en konto.

Samtalemodtagelse (ind)

Faktisk modtagne opkald (indgående) for et kundenummer (nummer tildelt til klienten til brug for opkaldsbehandlingstjenesten).

Samtalevarighed (ind)

Faktisk samtalevarighed for modtagne opkald (indgående).

Arbejdstid (ind)

Faktisk behandlingstid for et indgående opkald. Tiden beregnes fra ringning til den pågældende arbejdsstation indtil afsendelse af samtalebesked til en klient.

Forbindelsesafgift fastnet (ind)

Forbindelsestid for opkald, der er dirigeret til klienter til et fastnetnummer.

Forbindelsesafgift mobilnet (ind)

Forbindelsestid for opkald, der er dirigeret til klienter til et mobilnetnummer.

Forbindelsesafgift andre netværk (ind)

Forbindelsestid for opkald, der er dirigeret til klienter i andre netværk.

Samtalestart (ud)

Antal aktivt igangsatte samtaler på vegne af en klient (uden forudgående indgående opkald). Altså rene udgående opkald uden forudgående indgående opkald.

Samtalevarighed (ud)

Faktisk samtalevarighed for aktivt igangsatte samtaler (udgående).

Arbejdstid (ud)

Faktisk behandlingstid for et udgående opkald. Tiden beregnes fra opkaldsbehandling til en klient til afsendelse af samtalebesked.

Forbindelsesafgift fastnet (ud)

Forbindelsestid for opkald, der er aktivt dirigeret til et fastnet på vegne af en klient.

Forbindelsesafgift mobilnet (ud)

Forbindelsestid for opkald, der er aktivt dirigeret til et mobilnet på vegne af en klient.

Forbindelsesafgift andre netværk (ud)

Forbindelsestid for opkald, der er aktivt dirigeret til andre netværk på vegne af en klient.

Chat, modtagelse

Beregner modtagelsen af en indgående chat af en agent.

Chat, behandlingstid

Beregner behandlingstiden for en indgående chat fra det tidspunkt, den overtages af en agent, indtil chatten afsluttes.

Chat, antal ord fra agent

 

Beregner antallet af ord i en chat skrevet af agenten.

Chat, antal tegn fra agent

 

Beregner antallet af tegn i en chat skrevet af agenten.

Chat, antal ord fra besøgende

 

Beregner antallet af ord i en chat skrevet af websidebesøgeren.

Chat, antal tegn fra besøgende

Beregner antallet af tegn i en chat skrevet af websidebesøgeren.