Opsætning af webclient til telefonservice

Opsætning af webclient til telefonservice

For at din 3CX ved indgående opkald kan videregive parametrene „kaldende nummer“ og „afsender nummer“ til tabuni, skal følgende indstilling foretages i webklienten.

1. Log ind på 3CX-webklienten eller åbn din 3CX Windows-klient. Hvis du ikke ved, hvordan du logger ind på 3CX-webklienten, skal du klikke her.

2. I 3CX-klienten skal du klikke på de „3 punkter“ til venstre i den lodrette menu og derefter vælge „Indstillinger“ i undermenuen.

3. Klik på „Integration“ under Indstillinger.

 

3. I Integration foretager du følgende indstillinger:

a.) Åbn brugerdefineret kontakt-URL med variabler automatisk.

b.) I feltet „Åbn kontakt-URL“ skal du indtaste følgende adresse:

https://call.tabuni.net/distribution/distributeinboundcalls?phoneNumber=%CallerNumber%&displayName=%CallerDisplayName%

c.) Indstil „Underrette, når“ til „Kaldende“.