Rapporter

Rapporter

På denne side

omkostningsoversigt (1)

I omkostningsoversigten finder din klient en oversigt over alle ikke-fakturerede ydelser på betragtningstidspunktet. Dette inkluderer også ydelser eller omkostninger, hvis forfaldsdato på betragtningstidspunktet endnu ikke er nået, men som stadig vil blive faktureret på grund af opsigelsesfrister.

Eksempel på omkostningsoversigt

1: Kort omkostningsoversigt
2: Detaljeret omkostningsoversigt

I omkostningsoversigten vises omkostningerne, som klienten skal forvente at betale efter afslutningen af den aktuelle faktureringsperiode (kalendermåned).

I det konkrete eksempel har klienten bestilt to moduler:

  1. FAQ-modul (fed skrift) FAQ-modulet blev bestilt af klienten med tariffen „Vidensdatabase“. Startdatoen for modulet var senest den 01.05. FAQ-modulet blev opsagt den 07.05, da grundgebyret (post 1) kun vil blive faktureret pro rata efter afslutningen af den aktuelle faktureringsperiode. Telefonservicemodul (fed skrift)
  2. Telefonservicemodulet blev bestilt af klienten med tariffen „Opkaldshåndtering“. Startdatoen for modulet var senest den 01.05.

Post 2: Telefonservicemodulet kan kun opsiges månedligt, da grundgebyret, som findes i tariffen „Opkaldshåndtering“, vil blive faktureret og skal betales for hele måneden (01.05. – 31.05.) uanset hvad.

Post 3 – 5: Disse poster er dynamiske data. Da de er grupperet inden for datoområdet 01.05. – 25.05., blev der taget hensyn til data fra telefonanlægget, der blev registreret i perioden fra den 01.05. til og med den 25.05. I den nævnte periode blev der ikke modtaget nogen opkald (post 3) for klienten. Derfor blev der heller ikke registreret nogen taletid (post 4). Der blev heller ikke foretaget nogen eksterne opkald i den pågældende periode (f.eks. i forbindelse med opkaldsdirigering), hvilket også betød, at der ikke blev påløbet nogen forbindelsesafgifter (post 5).

Arkiv (6)

I arkivet gemmes alle rapporter og dokumenter fra tidligere perioder eller faktureringsintervaller som PDF-filer og kan downloades af din klient når som helst.