Kontraktstyring

Kontraktstyring

På denne side

På kontraktadministrationssiden finder både du og din kunde alle relevante kontraktoplysninger og mange indstillingsmuligheder. Dette sikrer en umiddelbart positiv oplevelse for din kunde, tillid og øger kundeloyaliteten. Øget kundeloyalitet fører til gennemsnitligt længere kontraktperioder.

Kontraktdata (1)

„Kontraktdata“ findes på kontraktadministrationssiden og vælges og vises som standard, når du åbner kontraktadministrationssiden.

Kontoejer (2)

Under Kontoejer finder du kontoejerens navn samt funktionen „Slet konto“. Kontoen kan kun slettes, hvis der ikke er aktive moduler på en konto (i det konkrete eksempel har kunden et aktivt Telefonservice Modul (13)). Alle moduler skal derfor opsiges først, og opsigelsesdatoen skal være nået, før en konto kan slettes.

Kontraktpartner (3)

Din kontraktpartner eller kontaktoplysningerne, der blev angivet ved første bestilling af et modul. Ændringer i kontraktpartner kan kun foretages fra managerens tilladelsesniveau.

Faktureringsadresse (4)

Hvis en adresse indtastes her, vil denne blive trykt på fakturaer og kreditnotaer i stedet for kontraktpartneren. Ændringer i faktureringsadressen påvirker kun fremtidige dokumenter.

Betalingsvilkår (5)

For hver kunde gælder de „generelle betalingsvilkår“, der blev angivet i faktureringsindstillingerne ved kontraktens indgåelse. Hvis der skal gælde andre betalingsvilkår for en kunde, kan disse indstilles her. Ændringer i betalingsvilkårene kan kun foretages fra managerens tilladelsesniveau.

Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Kontraktperiode (6)

Das Anlegen eines Kontos im Kundenportal ist kostenfrei und unverbindlich. Wird innerhalb des Kontos ein Modul bestellt, wird ein (ggf. kostenpflichtiger) Vertrags zwischen Betreiber des Kundenportals und Mandant geschlossen. Unter Vertragslaufzeit wird das Vertragsbeginn des aktuell „ältesten“ Moduls angezeigt.Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Kundenummer (7)

Her kan du indtaste et valgfrit kundenummer til en kundes konto (f.eks. fra dit regnskabsprogram).

Moms (8)

Hvis der skal anvendes omvendt betalingspligt for en kunde, eller hvis ydelserne er momsfrie, kan du indstille dette her.

Modtagelse af fakturaer (9)

Her kan modtagere til fakturaer og kreditnotaer indtastes, og der kan vælges, om dokumenterne skal sendes som vedhæftede filer til e-mails eller som downloadlink.

Indkøbsnummer (10)

Hvis kunden har brug for et reference-nummer for dine ydelser på hans faktura, kan dette indtastes her.

Juridiske oplysninger (11)

Datoen, hvor kunden har accepteret dine vilkår og betingelser eller DSGVO. Derudover kan de relevante dokumenter ses her.

Testkonto (12)

Hvis en konto er en testkonto og ikke en almindelig konto, kan du indstille dette her. Ændringer i testkonti kan kun foretages fra managerens tilladelsesniveau.

Moduler (13)

Moduler, der kan bestilles af kunden. I det konkrete tilfælde blev Telefonservice Modulet bestilt og vises som aktivt.

Modulspecifikke data (1)

Under de respektive moduler kan der ses og redigeres modulspecifikke data.

"Nuværende tarif", "Skift tarif", "Opsige" (2)

Nuværende tarif: Viser prislisten for den aktuelt kørende tarif.

Skift tarif: Mulighed for at skifte til en anden tarif med passende frist.

Opsige: Modulet kan opsiges med passende varsel. Ved „Skift tarif“ og „Opsige“ overholdes opsigelsesfristerne, der er angivet i tarifindstillingerne. Som manager kan du vælge opsigelsesdatoer, der afviger fra tarifindstillingerne. Kunden kan ikke gøre dette.

Tillægsydelser

Hvis du har oprettet artikler med nøglen Tillægsydelser for en tarif, kan disse tilvælges her fra managerens tilladelsesniveau og tilføjes til kontoen.