Styring til ledelsen

Styring til ledelsen

På denne side

Opkaldsrapporter

Aktuel måned (opkald):
Forbindelsesdata fra telefonanlægget kan importeres dagligt via et interface og vil derefter være tilgængelige som individuelle opkaldslog for hver kunde.

Rapporten viser følgende data:

Dato, tidspunkt, retning, opkalder, agent, varighed, type, tjeneste

Efter afslutningen af en kalendermåned vil der blive genereret en individuel opkaldslog i PDF-format ud fra opkaldsrapporten „Aktuel måned (opkald)“.

Månedsrapport:
Alle forbindelsesdata for en kalendermåned. Månedsrapporten opdeles i indgående opkald, viderebefordrede opkald og opkald på kundens anmodning. Der vil blive angivet antallet af opkald og den samlede varighed pr. kunde, som let kan bruges til videre behandling (f.eks. fakturering).

Automatisering og kontrol af telefonservicetariffer

Beregning og automatisk overvågning af omkostningsgrænser og rentabiliteten af abonnementer.

Bestillinger

Nye bestillinger kan sendes til en bestemt e-mailadresse i tabuni-indstillingerne. Medsendte links gør det muligt at få adgang til den registrerede brugers konto direkte og nemt.

Dataindtag

Forkert dataindtagelse: Agenternes dataindtag overvåges af en automatiseret evalueringsalgoritme. Fejlagtige dataindtagelser registreres og meddeles til en angivet e-mailadresse, så korrektion kan foretages.

Manglende dataindtagelse: Dataindtagelsen registreres statistisk og evalueres pr. agent. Forskelle og fejl kan nemt identificeres og rettes.

Samtalenotater

Alle samtalenotater, der er oprettet for den pågældende kunde, gemmes og vises i hver konto.

I de administrative indstillinger for tabuni kan der også indtastes en e-mailadresse, hvor samtalenotater kan sendes som en kopi. Dette gør det muligt at kontrollere samtalenotaterne indholdsmæssigt og støtte enkelte eller alle agenter.

Opsigelse

Opsigelser kan sendes til en bestemt e-mailadresse i tabuni-indstillingerne. Medsendte links og præcise oplysninger om den opsigte tjeneste og opsigelsestidspunkt gør det muligt at få adgang til den registrerede brugers konto direkte og nemt og påbegynde processen med at vinde kunden tilbage.

Registreringer

Nye registreringer kan sendes til en bestemt e-mailadresse i tabuni-indstillingerne. Medsendte links gør det muligt at få adgang til den registrerede brugers konto direkte og nemt.

Ikke bekræftede links til kontoaktivering kan (hvis de af sikkerhedsmæssige årsager er udløbet) nemt sendes igen til brugeren.

Nicht bestätigte Links zur Kontoaktivierung können (wenn diese aus Sicherheitsgründen abgelaufen sind) ganz einfach erneut an den Benutzer versendet werden.

Telefonitjeneste nummerstyring

Ved bestilling af telefonservice kan aktivering af tjenesten ske fuldt automatiseret og øjeblikkeligt. Kunden modtager en automatisk e-mail med instruktioner til hver ændring af status for den bestilte service og modtager til sidst direkte linket til sit destinationsnummer til opkaldsviderestillingen. Hele processen kan gennemføres på mindre end 10 minutter.

SMS-afsendelse

Aktuel måned (SMS): Alle afsendte SMS’er i løbet af en kalendermåned indtil det forespurgte tidspunkt.

Rapporten viser følgende data:

Dato, tidspunkt, Fra, Til, Antal SMS (1 pr. 160 tegn)

Månedsrapport: Samlet antal afsendte SMS’er opdelt efter kunder.

Prisstyring

I tarifadministrationen kan der administreres tariffer med artikler og priser for alle tilbudte tjenester.

De oprettede tariffer kan gøres offentligt tilgængelige for enhver kunde.

Til hver tarif oprettes der også en tarifkode. Med den oprettede tarifkode kan der til hver kunde om nødvendigt fastsættes en individuel pris. Kunden kan bruge de kendte tarifkoder ved bestilling eller skift af tarif.