Eksporter dokumenter

Eksporter dokumenter

Auf dieser Seite

Faktura har et eksportgrensesnitt som lar deg forberede og eksportere dokumenter til regnskapsprogramvaren din på en optimal måte.

For å eksportere dokumenter åpner du Faktura.

Klikk på „Batchbehandling“ og i den åpnede dialogen på „Eksporter dokumenter …“

Når du har gjort alle innstillingene, bekrefter du dialogen ved å klikke på „Eksporter nå“. Alle dokumenter som ikke er eksportert ennå, vil nå bli eksportert. Eksportfilen vil være tilgjengelig for nedlasting etterpå.

Nedlasting av eksportfilen

Dokumenter eksporteres bare én gang. Den eksporterte filen vil være tilgjengelig for nedlasting permanent.

Et dokument kan ha tre forskjellige tilstander med hensyn til eksportstatus:

  1. Ikke eksportert
  2. Eksportert
  3. Ignorert – Et dokument som ble kansellert før det ble eksportert, vil bli ignorert for eksport – det samme gjelder for det tilsvarende kanselleringsdokumentet.

Et dokument som er eksportert, er skrevet til en eksportfil. Du finner den tilhørende eksportfilen basert på dokumentet selv:

Finn dokumentet du vil laste ned eksportfilen for.

I kolonnen „Eksportstatus“ kan du se statusen til et dokument. Hvis det søkte dokumentet har blitt eksportert, kan den tilhørende eksportfilen lastes ned direkte ved hjelp av nedlastingssymbolet.