Programvare for telefontjeneste og samtalebehandling

Programvare for telefontjeneste og samtalebehandling

På denne siden

Spesialisert programvare for telefonservice, sekretærtjenester og kontortjenester

Tabunis programvare for telefonservice, sekretærtjenester og kontortjenester gir agenten nøyaktig den informasjonen han trenger på hvert tidspunkt av samtalebehandlingen takket være unik evalueringslogikk.

Samtalebehandling blir automatisk dokumentert med Tabuni.

Mandanter og deres ansatte kan lese all informasjon i sin egen konto og få omfattende varsler via e-post og SMS om alle hendelser.

Video: Samtalebehandling med tabuni sett fra telefonistens perspektiv

I denne videoen lærer du:

 • hvilke variabler som kan brukes av Tabuni ved innkommende samtaler,
 • hvordan Tabuni forhindrer at telefonisten ved et uhell sender sin egen telefonnummer tilbake til mandanten som tilbakeringingsnummer,
 • hvordan en eksisterende kontakt kan velges fra databasen og endres,
 • hvordan samtalenotasjon kan lages og sendes til mandanten

Dette tilbyr Tabuni-programvaren for telefonservice

Støtte for telefonisten

Evalueringslogikk: Informasjon blir presentert på en "spiselig" måte for telefonisten

En av de spesielle egenskapene til Tabuni-samtalebehandling er evalueringsteknologien som brukes av Tabuni. Takket være denne teknologien vises bare den informasjonen for telefonisten som er nødvendig på det tidspunktet for samtalebehandlingen.

Dette gjør det mulig for hver telefonist å visuelt fange opp de nødvendige opplysningene fra de mange dataene og behandle samtalen i tråd med behandlingsinstruksjonene.

Ingen informasjon blir glemt eller oversett, og dermed unngås at informasjon ikke blir gitt videre til innringeren.

Det oppnås en naturlig samtaleflyt mellom telefonisten og innringeren med konsekvent kvalitetsstandard, uavhengig av telefonistens individuelle ferdigheter.

Individuelle og dynamiske samtalenotasjonsformer

Individuelle skjemaer tilpasser seg dynamisk til telefonistens situasjon. Dette sikrer at telefonisten alltid vet nøyaktig hvilke opplysninger om innringeren som må innhentes for den aktuelle saken. Ved å tilpasse fargene dynamisk på samtalenotasjonen, vet telefonisten sikkert om alt er ferdig eller om alle dataene er riktig registrert.

Kundeportal for mandanten: Pålogging for hver mandant og dets ansatte

Tabuni-samtalebehandlingsmodulen er en 100% skybasert løsning. Dette betyr at mandanten i prinsippet kan gjøre alle innstillingene selv og følge hver prosess direkte. Dette gir 100% gjennomsiktighet, og dette igjen gir tillit og langvarig samarbeid.

Ubegrenset skalering: Tjen krav fra mandanter av enhver størrelse og kompleksitet

Med Tabuni-programvaren for telefonservice kan behandlingsinstruksjoner for håndtering av samtaler konfigureres.

Behandlingsinstruksjoner blir strukturert lagret og kan derfor enkelt vedlikeholdes og brukes på ulike steder.

Det skilles mellom

 • Behandlingsinstruksjoner for mandantens konto eller organisasjon
 • Behandlingsinstruksjoner for enkelte ansatte (eller avdelinger) hos mandanten
 • Behandlingsinstruksjoner for enkelte innringer
 • Behandlingsinstruksjoner via FAQ-modul

Gjennom den strukturerte lagringen av behandlingsinstruksjonene kan du lagre et ubegrenset antall behandlingsinstruksjoner. Enten mandanten din er en enmannsbedrift eller et globalt selskap med flere tusen ansatte, kan du perfekt implementere Tabuni-programvaren for telefonservice.

VIP-service og meldinger for enkelte innringer

Behandlingsanvisning for innringeren - VIP-servicen

Med Tabuni kan du til og med legge inn behandlingsinstruksjoner for enkelte innringer og dermed gjøre det enkelt for telefonisten å følge behandlingsinstruksjonene.

Melding til innringeren - Post-it® (klebezettel)

Enkelte innringer kan ved neste samtale motta en spesifikk og individuell melding.

Inngående og utgående: Inngående og utgående samtaler

Med Tabuni-telefonserviceprogramvaren kan både inngående og utgående samtaler håndteres og administreres.

Du kan derfor på vegne av mandanten din

 • håndtere inngående samtaler håndtere utgående samtaler
 • håndtere viderekoblede samtaler
 • utføre tilbakeringinger

Administrere, evaluere og fakturere. Mandanten din får automatisk en tilsvarende rapport for hver enkelt hendelse.

Dokumentasjon og fakturering

Samtaler

Alle samtaler lagres for fakturering med mandanten. For hver mandant finner du en detaljert tilkoblingslogg i kontoen deres. Representasjonen kan være nøyaktig ned til minutter eller sekunder.

Samtalenotasjoner

Alle samtalenotasjoner lagres i mandantens konto og kan hentes der som arbeidsbevis og informasjon.

CSV-dataeksport

Ved behov eller for månedlige faktureringer kan omfattende data sendes som .csv-filer til e-postmottakere og deretter behandles.

Opplæring av telefonisten: Innføring gjort enkel

Effektivitet er en av de viktigste suksessfaktorene for ethvert kundesenter. Med Tabuni trenger du bare noen få standarder, og hver medarbeider blir den perfekte telefonisten som kan brukes universelt for alle kunder.