Kontroll for administrerende direktør

Kontroll for administrerende direktør

På denne siden

Anropsrapporter

Gjeldende måned (anrop): Forbindelsesdataene til telefonanlegget kan importeres daglig via et grensesnitt og blir deretter tilgjengelige som en enkelt forbindelsesrapport per kunde.

Rapporten viser følgende data:

Dato, klokkeslett, retning, oppringers navn, agent, varighet, type, tjeneste

Etter utløpet av en kalendermåned blir det opprettet en enkeltforbindelsesrapport i PDF-format fra anropsrapporten „Gjeldende måned (anrop)“.

Månedsrapport: Alle forbindelsesdata for en kalendermåned. Månedsrapporten er delt inn i innkommende anrop, viderebeførte anrop og anrop på kundens vegne. Antall anrop og total varighet per kunde vises, og kan enkelt bearbeides videre (for eksempel for fakturering).

Automatisering og kontroll av telefontjenestetariffer

Beregning og automatisk overvåking av kostnadsgrenser og lønnsomhet for fastprisavtaler.

Bestillinger

Nye bestillinger kan sendes til en bestemt e-postadresse i tabuni-innstillingene. Via lenker som følger med, kan kontoen til den registrerte brukeren enkelt og direkte åpnes.

Datainnregistrering

Feil dataregistrering: Agentenes dataregistrering kontrolleres av en automatisert evaluering algoritme. Feilaktig dataregistrering blir oppdaget og meldt til en angitt e-postadresse, slik at korreksjoner kan gjøres.

Manglende dataregistrering: Dataregistreringen blir statistisk registrert og evaluert per agent. Forskjeller og mangler kan enkelt identifiseres og korrigeres.

Samtalenotater

Alle samtalenotater som er laget for den enkelte kunden, blir lagret og vist i hver konto.

I tabuni-administrasjonsinnstillingene kan det også legges inn en e-postadresse der samtalenotatene kan sendes som kopi. Dette gjør at samtalenotatene kan kontrolleres direkte for innhold og enkelte eller alle agenter kan støttes.

Oppsigelser

Oppsigelser kan sendes til en bestemt e-postadresse i tabuni-innstillingene. Via medfølgende lenker og nøyaktig informasjon om tjenesten som er sagt opp og oppsigelsestidspunktet, kan kontoen til den registrerte brukeren enkelt og direkte åpnes, og prosessen for gjenvinning kan startes.

Registreringer

Nye registreringer kan sendes til en bestemt e-postadresse i tabuni-innstillingene. Via medfølgende lenker kan kontoen til den registrerte brukeren enkelt og direkte åpnes.

Ikke bekreftede lenker for kontoaktivering kan (hvis de av sikkerhetsgrunner har utløpt) enkelt sendes på nytt til brukeren.

Administrasjon av telefonnummer for telefontjeneste

Ved bestilling av telefontjenesten kan aktivering av tjenesten skje helt automatisk og umiddelbart. Kunden mottar en automatisk e-post for hver endring i status for den bestilte tjenesten, med instruksjoner om hva som må gjøres, og får til slutt direkte lenke til målringenummeret for videresending av samtaler. Hele prosessen kan gjennomføres på mindre enn 10 minutter.

SMS-sending

Gjeldende måned (SMS): Alle sendte SMS-er i løpet av en kalendermåned til det forespurte tidspunktet.

Rapporten viser følgende data:

Dato, klokkeslett, fra, til, antall SMS-er (1 per 160 tegn)

Månedsrapport: Totalt antall sendte SMS-er fordelt etter kunder.

Tariffadministrasjon

I tariffadministrasjonen kan tariffer med artikler og priser for alle tilbudte tjenester administreres.

De opprettede tariffene kan offentlig gjøres tilgjengelig for alle kunder.

For hver tariff opprettes det også en tariffkode. Med den opprettede tariffkoden kan det ved behov settes en individuell pris for hver kunde. Kunden kan deretter bruke de kjente tariffkodene ved bestilling