Opprett tariff

Opprett tariff

På denne siden

Opprette ny tariff (1)

Oppretter en ny „tom“ tariff. Alle innstillinger og artikler må fortsatt defineres eller opprettes for tariffen.

Kopiere tariff (2)

Kopierer den valgte tariffen med alle innstillinger og artikler. I eksemplet, tariffen „Anropbehandling“. Hvis du vil opprette lignende tariffalternativer, kan du gjøre dette raskt og enkelt med kopieringsfunksjonen. Du kan gi den kopierte tariffen en egen tittel i neste trinn og redigere alle innstillinger og artikler.

Slett tariff (3)

Sletter den valgte tariffen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis tariffen ikke er bestilt av en kunde.

Angi rekkefølge (4)

Angir rekkefølgen for tariffene til en modul på modulens bestillingsside. Hvis du for eksempel vil tilby en bestemt tariff øverst på listen, kan du angi dette her.

Vis kontrakter (5)

Viser en liste over alle kunder som for øyeblikket har bestilt den valgte tariffen, samt de som tidligere har hatt den.

Aktive bestillinger (6)

Viser antall for tiden aktive kontrakter for en tariff.