Kontraktsadministrasjon

Kontraktsadministrasjon

På denne siden

På kontraktshåndteringssiden finner både du og kunden dine relevante kontraktsdata og mange innstillingsmuligheter. Dette sikrer en umiddelbart positiv opplevelse for kunden din, tillit og øker kundelojaliteten. Økt kundelojalitet fører til gjennomsnittlig lengre kontraktsperioder.

Kontraktsdata (1)

„Kontraktsdata“ finnes på kontraktshåndteringssiden og velges og vises som standard når du åpner kontraktshåndteringssiden.

Kontoeier (2)

Under „Kontoeier“ finner du navnet på kontoeieren samt funksjonen „Slett konto“. Kontoen kan bare slettes hvis det ikke er noen aktive moduler på kontoen (i det konkrete eksemplet har klienten en aktiv telefonservicemodul (13)). Derfor må alle moduler først kanselleres og kanselleringsdatoen må være nådd for å kunne slette en konto.

Kontraktsparter (3)

Din kontraktsmotpart eller kontaktoppføringen som ble oppgitt ved første bestilling av en modul. Endringer i kontraktsparter kan bare gjøres fra „Manager“-tilgangsnivået.

Fakturaadresse (4)

Hvis en adresse legges inn her, vil denne vises på fakturaer og kreditnotaer i stedet for kontraktsparter. Endringer i fakturaadressen vil bare gjelde for fremtidige dokumenter.

Betalingsbetingelser (5)

For hver klient gjelder de „generelle betalingsbetingelsene“ som er angitt i faktureringsinnstillingene ved kontraktsinngåelsen. Hvis det skal gjelde avvikende betalingsbetingelser for en klient, kan disse angis her. Endringer i betalingsbetingelsene kan bare gjøres fra „Manager“-tilgangsnivået.

Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Kontraktsvarighet (6)

Opprettelsen av en konto i kundeportalen er gratis og uforpliktende. Hvis en modul bestilles innenfor en konto, inngås en (om nødvendig betalbar) avtale mellom operatøren av kundeportalen og klienten. Kontraktsvarigheten viser startdatoen for den nåværende „eldste“ modulen. Endringer i kontraktsvarigheten kan bare gjøres fra „Manager“-tilgangsnivået.

Kundenummer (7)

Her kan du legge inn et valgfritt kundenummer for en klientkonto (f.eks. fra regnskapsprogrammet ditt).

Merverdiavgift (8)

Hvis en klient må bruke omvendt avgiftsmetode eller tjenestene er ikke avgiftspliktige, kan du angi innstillingene her.

Fakturamottak (9)

Her kan mottakere for fakturaer og kreditnotaer legges til, og du kan velge om dokumenter skal sendes som vedlegg til e-post eller som nedlastingslenke.

Innkjøpsnummer (10)

Hvis klienten trenger en referansenummer for tjenestene dine på fakturaen, kan dette legges inn her.

Juridisk (11)

Datoen da klienten godkjente dine vilkår og personvernregler. I tillegg kan de tilsvarende dokumentene sees på dette stedet.

Testkonto (12)

Hvis en konto er en testkonto og ikke en vanlig konto, kan du angi innstillingen her. Endringer i testkontoen kan bare gjøres fra „Manager“-tilgangsnivået.

Moduler (13)

Moduler som klienten kan bestille. I dette konkrete tilfellet ble „telefonservice“-modulen bestilt og vises som aktiv.

Modulspesifikke data (1)

Under de enkelte modulene kan modulspesifikke data vises og redigeres.

"Nåværende tariff", "Bytt tariff", "Si opp" (2)

Nåværende tariff: Viser prislisten for den gjeldende tariffen.

Bytt tariff: Muligheten til å bytte til en annen tariff i rett tid.

Si opp: Modulen kan sies opp i rett tid. Ved „Bytt tariff“ og „Oppsigelse“ vil oppsigelsesfristene som er angitt i tariffinnstillingene, bli observert. Som „Manager“ kan du velge oppsigelsesdatoer som avviker fra tariffinnstillingene. Klienten kan ikke gjøre dette.

Tilleggsalternativer (3)

Hvis du har opprettet artikler med nøkkelen „Tilleggsalternativer“ for en tariff, kan disse velges her fra „Manager“-tilgangsnivået og legges til i kontoen.