Sett opp webklienten for telefontjeneste

Sett opp webklienten for telefontjeneste

For at 3CX skal sende parametrene „mottakernummer“ og „avsendernummer“ til tabuni ved innkommende samtaler, må følgende innstilling gjøres i webklienten:

1. Logg inn på 3CX-webklienten eller åpne din 3CX Windows-klient. Hvis du ikke vet hvordan du logger deg på 3CX-webklienten, klikk her.

2. I 3CX-klienten, klikk på de „3 punktene“ til venstre i den vertikale menyen, og deretter på „Innstillinger“ i undermenyen.

3. Under „Innstillinger“, klikk på „Integrasjon“.

 

4. I Integrasjon, gjør følgende innstillinger:

a.) Åpne egendefinert kontakts-URL med variabler automatisk

b.) Legg inn følgende adresse under „Åpne kontakts-URL“:

https://call.tabuni.net/distribution/distributeinboundcalls?phoneNumber=%CallerNumber%&displayName=%CallerDisplayName%

c.) Sett „Varsle når“ til „Ringer“.