Tilleggsalternativer

Tilleggsalternativer

På denne siden

Hva betyr tilleggsalternativ?

Nøkkelordet „Tilleggsalternativ“ ble utviklet for å gjøre det mulig for deg å administrere og fakturere alle tjenestene du tilbyr og utfører for kundene dine (også tjenester utenfor tabuni) på en enkel måte.

Det spesielle med artikler med nøkkelordet „Tilleggsalternativ“ er at de kan faktureres på en bestemt måte (umiddelbart, månedlig, månedlig på forhånd, årlig på forhånd) og kan ha egne oppsigelsesfrister som avviker fra tariffen.

Ved hjelp av nøkkelordet „Tilleggsalternativ“ kan du enkelt fakturere og administrere slike tjenester.

Artikler som er opprettet med nøkkelordet „Tilleggsalternativ“ kan bestilles og avbestilles for hver konto på kontraktsadministrasjonssiden. Å bestille tilleggsalternativer er bare mulig for ansatte på operatørkontoen fra lederrettighetsnivået og er ment å administrere og fakturere alle mulige alternativer og tjenester som kunden har tatt i bruk. Kunden har ikke tilgang til administrasjon av tilleggsalternativene.

Bestille et tilleggsalternativ

Åpne tilleggsalternativene og velg fra de tilgjengelige tilleggsalternativene det som skal bestilles for kunden.

Avbestille et tilleggsalternativ

Klikk på „Avbestille innen fristen“ -knappen.

Fristen for oppsigelse blir overført til „Slutt“ -feltet.