Automatische facturering

Automatische facturering

Wilt u de factureringsgegevens van alle klanten afdrukken en verzenden, opent u eerst „Facturatie“.

Zorg ervoor dat u de juiste datum heeft geselecteerd die als factuurdatum op alle documenten moet worden afgedrukt.

Klik op „Batchverwerking“ (1), „Factuur afdrukken…“ (2), „Alle facturen maken…“ (3). In de laatste stap heeft u nogmaals de mogelijkheid om de documentdatum te controleren en start u de factuurafdruk ten slotte door te klikken op „Ja“ (4).

Nadat het automatische facturatieproces is gestart, kunt u de voortgang controleren aan de hand van de printerinformatie.