Tarief creëren

Tarief creëren

Op deze pagina

Nieuw tarief aanmaken (1)

Maakt een nieuw „leeg“ tarief aan. Alle instellingen en artikelen moeten nog worden ingesteld of aangemaakt voor het tarief.

Tarief kopiëren (2)

Kopieert het geselecteerde tarief met alle instellingen en artikelen. Bijvoorbeeld, het tarief „Oproepverwerking“. Als u vergelijkbare tarieven wilt maken, kunt u dit snel en eenvoudig doen met de kopieerfunctie. U kunt het gekopieerde tarief vervolgens een eigen titel geven en alle instellingen en artikelen bewerken.

Tarief verwijderen (3)

Verwijdert het geselecteerde tarief. Deze functie is alleen beschikbaar als het tarief niet is besteld door een klant.

Volgorde instellen (4)

Stelt de volgorde in voor tarieven van een module op de bestelpagina van de module. Als u bijvoorbeeld een specifiek tarief bovenaan in de keuzelijst wilt aanbieden, kunt u dit hier instellen.

Contracten weergeven (5)

Toont een lijst van alle klanten die het geselecteerde tarief momenteel hebben geboekt en in het verleden hebben geboekt.

Actieve boekingen (6)

Toont het aantal momenteel actieve contracten voor een tarief.