Automatisering & controle van telefoonservicetarieven

Automatisering & controle van telefoonservicetarieven

Op deze pagina

Met het tariefbeheer van tabuni kunt u tarieven met kostenlimieten en vaste prijzen beheren en aanbieden aan uw klanten. Maar is uw aanbod winstgevend voor uw bedrijf? Of lijdt u elke maand verlies?

Tarieven met kostenlimieten, klassieke abonnementen of vaste prijzen voor gespreksacceptatie kunnen onrendabel blijken te zijn.

Het tabuni-tariefbeheer wordt geleverd met een functie om automatisch de winstgevendheid van telefoonservicetarieven met kostenlimieten, abonnementen en vaste prijzen te controleren. Als tabuni een klant vindt die volgens de ingestelde parameters als „onrendabel“ wordt beschouwd, meldt tabuni deze klant en stelt een nieuw berekend aanbod voor aan de klant voor. Het aanbod kan rechtstreeks per e-mail naar de klant worden verzonden.

Automatische kostencontrole bij telefoonservicetarieven met kostenlimiet.

Bij tarieven met kostenlimieten spreekt u met uw klant af dat bepaalde diensten worden gefactureerd op basis van volume of gebruik, maar dat een bepaald budget (kostenlimiet) niet wordt overschreden. De klant heeft dus alle zekerheid dat de kosten niet uit de hand kunnen lopen.

Bij de controle van het kostenlimiet worden items die worden beperkt door het kostenlimiet, gemarkeerd met de eigenschap „Kostenlimiet“.

Er wordt een tolerantiewaarde in % ten opzichte van het kostenlimiet ingesteld.

Bij controle van het kostenlimiet worden alle items met de eigenschap „Kostenlimiet“ opgeteld. Als de som van de opgetelde items groter is dan het kostenlimiet, wordt de hoeveelheid van alle opgetelde items op „0“ gezet en wordt het kostenlimiet in rekening gebracht. Als de opgetelde som groter is dan het kostenlimiet + de tolerantie, ontvangt u bovendien een taak met het resultaat van de automatische kostencontrole.

Optioneel kan vanuit de taak een aanbod aan de opdrachtgever worden verzonden. U kunt de tekst van het aanbod zelf instellen. Hierbij kunnen verschillende variabelen worden gebruikt. 7 dagen na het verzenden van het aanbod wordt automatisch een verdere taak voor follow-up aangemaakt. Ook vanuit deze taak kunt u een e-mail naar uw klant sturen.

De tekst voor het automatisch genereren van het aanbod zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

{1},

helaas is de overeengekomen kostenlimiet met meer dan {0}% overschreden. Daarom wordt u voor toekomstige factureringsperioden in een hogere categorie ingedeeld. Mocht u zich al in categorie 7 bevinden, dan kunnen we u helaas geen kostenlimiet meer aanbieden. In dat geval moeten we in de toekomst per belminuut gaan factureren.

Toelichting op de variabelen:
1 = Aanhef
0 = Tolerantie in %

En de tekst voor de follow-up zou er dan zo uitzien:

{2},

helaas hebben we geen reactie van u ontvangen op onze e-mail van {1}. Neem alstublieft contact met ons op!

Ons bericht van {1}:

helaas is de overeengekomen kostenlimiet met meer dan {0}% overschreden. Daarom wordt u voor toekomstige factureringsperioden in een hogere categorie ingedeeld. Mocht u zich al in categorie 7 bevinden, dan kunnen we u helaas geen kostenlimiet meer aanbieden. In dat geval moeten we in de toekomst per belminuut gaan factureren.

Toelichting op de variabelen:
2 = Aanhef
1 = Datum van de e-mail met aanbiedingsprijs
0 = Tolerantie in %

Automatische Kostencontrole bij Telefoonservice Flatrate Tarieven.

Bij Flatrate Tarieven wordt een vast bedrag met de opdrachtgever afgesproken, dat ongeacht het daadwerkelijke gebruik in rekening wordt gebracht. Hiervoor wordt een artikel de sleutel „Basisvergoeding“ gegeven en wordt aan deze basisvergoeding de eigenschap „Vast tarief“ toegekend. Om continu te controleren of de flatrate rendabel is of niet rendabel voor de opdrachtnemer, moet een referentieprijs/minuut (gebaseerd op de gesprekstijd) worden opgegeven. Om te berekenen wanneer de flatrate (in verhouding tot de referentieprijs) moet worden overschreden en er een taak met de juiste melding voor de opdrachtnemer moet worden gemaakt, is een tolerantiewaarde in % vereist.

Optioneel kan vanuit de taak een aanbieding aan de opdrachtgever worden verzonden.

De tekst voor automatische aanbiedingscreatie zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

{5},

we hebben vastgesteld dat we u helaas de huidige vaste prijs van {0}/maand niet meer kunnen aanbieden, omdat de gesprekken over het algemeen aanzienlijk langer duren dan door ons was aangenomen.

In de maand {1} hebben we in totaal {2} minuten aan inkomende gesprekken voor u afgehandeld. Voor een maandelijks vast tarief moeten we een prijs van {3} per gespreksminuut in rekening brengen.

Om u ook in de toekomst een goede service te kunnen blijven bieden, moeten we in de toekomst een vast tarief van {4} per maand berekenen. De prijs wordt als volgt berekend: {2} gespreksminuten * {3} per gespreksminuut en wordt afgerond naar uw voordeel op hele tientallen euro’s.

Als een vast tarief van {4}/maand te hoog voor u is en u denkt dat het aantal oproepen in de toekomst lager zal zijn, maken we u ook graag een aanbod voor een vast tarief per gespreksacceptatie.

Toelichting op de variabelen:
5 = Aanhef
0 = Huidige prijs van de Flatrate
1 = Gecontroleerde factuurperiode
2 = Totale gesprekstijd voor de klant waarvoor inkomende oproepen zijn afgehandeld
3 = Referentieprijs / Minuut
4 = Nieuwe (berekende) aanbiedingsprijs (werkelijke gesprekstijd * referentieprijs = basis voor aanbod | afronden op hele tientallen = aanbiedingsprijs)

En de tekst voor de follow-up zou er dan als volgt uitzien:

{6},

helaas hebben we nog geen reactie van u ontvangen op onze e-mail van {5}. Neem alstublieft contact met ons op!

Ons bericht van {5}:

we hebben vastgesteld dat we u helaas de huidige vaste prijs van {0}/maand niet meer kunnen aanbieden, omdat de gesprekken over het algemeen aanzienlijk langer duren dan door ons was aangenomen.

In de maand {1} hebben we in totaal {2} minuten aan inkomende gesprekken voor u afgehandeld. Voor een maandelijks vast tarief moeten we een prijs van {3} per gespreksminuut in rekening brengen. Om u ook in de toekomst een goede service te kunnen blijven bieden, moeten we in de toekomst een vast tarief van {4} per maand berekenen. De prijs wordt als volgt berekend: {2} gespreksminuten * {3} per gespreksminuut en wordt afgerond naar uw voordeel op hele tientallen euro’s.

Als een vast tarief van {4}/maand te hoog voor u is en u denkt dat het aantal oproepen in de toekomst lager zal zijn, maken we u ook graag een aanbod voor een vast tarief per gespreksacceptatie.

Toelichting op de variabelen:
6 = Aanhef
5 = Datum van de e-mail met aanbiedingsprijs
0 = Huidige prijs van de Flatrate
1 = Gecontroleerde factuurperiode
2 = Totale gesprekstijd voor de klant waarvoor inkomende oproepen zijn afgehandeld
3 = Referentieprijs / Minuut
4 = Nieuwe (berekende) aanbiedingsprijs (werkelijke gesprekstijd * referentieprijs = basis voor aanbod | afronden op

Automatische Kostencontrole bij Tarieven met Vast Tarief voor Gespreksaanname

Bij tarieven met een vast tarief per gespreksaanname wordt een vast bedrag voor de afhandeling van een inkomend gesprek overeengekomen met de opdrachtgever, ongeacht de werkelijke gesprekstijd. Om automatisch te controleren of de afgesproken vaste prijs economisch rendabel is voor de opdrachtnemer, kan de automatische kostencontrole worden geactiveerd. Hiervoor moet aan het artikel dat als vast tarief voor de gespreksaanname moet dienen, de sleutel „Gespreksaanname (in)“ en de eigenschap „Vast tarief“ worden toegewezen. Om continu te controleren of het vast tarief haalbaar is of voor de opdrachtnemer economisch niet rendabel is, moet een referentieprijs/minuut (gebaseerd op de gesprekstijd) worden opgegeven. Om te bepalen vanaf welke overschrijding van het vaste tarief (in verhouding tot de referentieprijs) een taak met de juiste melding voor de opdrachtnemer moet worden gemaakt, is een tolerantiewaarde in % vereist.

Optioneel kan vanuit de taak een aanbieding aan de opdrachtgever worden verzonden.

De tekst voor automatische aanbiedingscreatie zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

{6},

we hebben vastgesteld dat we u helaas het huidige vaste tarief van {0} per gespreksaanname niet meer kunnen aanbieden, omdat de gesprekken gemiddeld aanzienlijk langer duren dan door ons was aangenomen.

In de maand {1} hebben we {2} inkomende gesprekken met een totale duur van {3} minuten voor u afgehandeld. Voor een gesprekspauze moeten we een prijs van {4} per gespreksminuut berekenen.

Om u ook in de toekomst een goede service te kunnen blijven bieden, moeten we vanaf nu een vast tarief van {5} per gespreksaanname berekenen. De prijs wordt als volgt berekend: {3} minuten / {2} gesprekken * {4} per gespreksminuut. In plaats van het huidige tarief per gespreksaanname maken we u graag een aanbieding voor een vast tarief per maand. In deze prijs zijn alle gespreksaanames dan inbegrepen.

Toelichting op de variabelen:
6 = Aanhef
0 = huidig vast tarief voor de gespreksaanname
1 = Maand van de kostencontrole
2 = Aantal inkomende gesprekken in de controleperiode
3 = Totale gespreksduur van alle aangenomen gesprekken
4 = Referentieprijs / minuut
5 = Nieuwe prijs voor de gesprekspauze

En de tekst voor de follow-up zou er dan als volgt uitzien:

{7},

helaas hebben we nog geen reactie van u ontvangen op onze e-mail van {6}. Neem alstublieft contact met ons op!

Ons bericht van {6}:

we hebben vastgesteld dat we u helaas het huidige vaste tarief van {0} per gespreksaanname niet meer kunnen aanbieden, omdat de gesprekken gemiddeld aanzienlijk langer duren dan door ons was aangenomen.

In de maand {1} hebben we {2} inkomende gesprekken met een totale duur van {3} minuten voor u afgehandeld. Voor een gesprekspauze moeten we een prijs van {4} per gespreksminuut berekenen. Om u ook in de toekomst een goede service te kunnen blijven bieden, moeten we vanaf nu een vast tarief van {5} per gespreksaanname berekenen. De prijs wordt als volgt berekend: {3} minuten / {2} gesprekken * {4} per gespreksminuut. In plaats van het huidige tarief per gespreksaanname maken we u graag een aanbieding voor een vast tarief per maand. In deze prijs zijn alle gespreksaanames dan inbegrepen.

Toelichting op de variabelen:
7 = Aanhef
6 = Datum van de e-mail met de aanbieding
0 = huidig vast tarief voor de gespreksaanname
1 = Maand van de kostencontrole
2 = Aantal inkomende gesprekken in de controleperiode
3 = Totale gespreksduur van alle aangenomen gesprekken
4 = Referentieprijs / minuut
5 = Nieuwe prijs voor de gesprekspauze