Rapporten

Rapporten

Op deze pagina

Kostensamenvatting (1)

In de kostensamenvatting vindt uw cliënt een overzicht van alle nog niet gefactureerde diensten op het moment van bekijken. Hierbij worden ook diensten weergegeven of kosten getoond waarvan de vervaldatum op het moment van bekijken nog niet is bereikt, maar die wel in rekening zullen worden gebracht vanwege opzegtermijnen.

Voorbeeld van de kostenoverzicht

1: Kostensamenvatting (beknopt)
2: Kostensamenvatting (gedetailleerd)

In de kostensamenvatting worden de kosten weergegeven waarmee de cliënt na afloop van het lopende factureringsinterval (kalendermaand) minimaal rekening moet houden.

In het concrete voorbeeld heeft de cliënt twee modules besteld:

  1. FAQ-module (vetgedrukt) De FAQ-module werd door de cliënt besteld met het tarief „Kennisbank“. Het factureringsbegin van de module was uiterlijk op 01.05. De FAQ-module werd op 07.05 opgezegd, want de basiskosten (Pos. 1) worden na afloop van het lopende factureringsinterval slechts gedeeltelijk in rekening gebracht.
  2. Telefoondienst-module (vetgedrukt) De telefoondienst-module werd door de cliënt besteld met het tarief „Oproepafhandeling“. Het factureringsbegin van de module was uiterlijk op 01.05.

Pos. 2: De telefoondienst-module kan alleen maandelijks worden opgezegd, want de basiskosten die in het tarief „Oproepafhandeling“ zitten, worden in ieder geval voor de hele maand (01.05. – 31.05.) in rekening gebracht en gefactureerd.

Pos. 3 – 5: Bij de posities 3-5 gaat het om dynamische gegevens. Omdat deze gegroepeerd zijn binnen de datumbereik van 01.05. – 25.05., zijn er geg

Archief (6)

In het archief worden alle rapporten en documenten uit voorgaande perioden of factureringsintervallen als PDF opgeslagen en kunnen dus te allen tijde door uw cliënt worden gedownload.