Documenten exporteren

Documenten exporteren

Auf dieser Seite

Faktura heeft een exportinterface waarmee u documenten voor uw boekhoudsoftware kunt voorbereiden en exporteren.

Om documenten te exporteren, opent u Faktura.

Klik op „Batchverwerking“ en in het geopende dialoogvenster op „Documenten exporteren…“.

Als u alle instellingen heeft ingesteld, bevestigt u het dialoogvenster door te klikken op „Nu exporteren“. Alle documenten die nog niet zijn geëxporteerd, worden nu geëxporteerd. Het exportbestand is vervolgens beschikbaar om te downloaden.

Download van het exportbestand

Documenten worden slechts één keer geëxporteerd. Het geëxporteerde bestand blijft permanent beschikbaar om te downloaden.

Een document kan drie verschillende statussen hebben met betrekking tot de export:

  1. Nog niet geëxporteerd
  2. Geëxporteerd
  3. Genegeerd – Een factuur die is geannuleerd voordat deze de status „Geëxporteerd“ had, wordt genegeerd voor export – hetzelfde geldt voor het bijbehorende creditnota.

Een document dat is geëxporteerd, is geschreven naar een exportbestand. U kunt het bijbehorende exportbestand vinden aan de hand van het document zelf:

Zoek het document waarvan u het exportbestand wilt downloaden.

In de kolom „Exportstatus“ ziet u de status van een document. In het geval dat het gezochte document is geëxporteerd, kan het bijbehorende exportbestand rechtstreeks worden gedownload via het downloadsymbool.