Tarief- & artikelinstellingen

Tarief- & artikelinstellingen

Op deze pagina

In een nieuw aangemaakt of geselecteerd tarief kunnen instellingen op tariefniveau (1) en instellingen op artikelniveau (2) worden gedaan.

In het volgende voorbeeld is het tarief „Oproepverwerking“ geselecteerd. Instellingen op tariefniveau hebben dus invloed op het geselecteerde tarief. In het geselecteerde tarief is het artikel „€ 9,90 basistarief“ geselecteerd. Op artikelniveau kunnen dus instellingen voor dit artikel worden gedaan.

Instellingen op tariefniveau (1)

Titel (1)

Hier kunt u het tarief een naam geven waaronder het moet worden weergegeven.

 

Module (2)

Selecteer de module waarvoor het tarief moet gelden.

Opzegging (3)

Geen: Het tarief heeft geen opzegtermijn en kan op elk moment en direct worden opgezegd.

Voorbeeld 1: U zegt op 1 juni op. Het contract eindigt op 31 juli.

Voorbeeld 2: U zegt op 30 juni op. Het contract eindigt op 31 juli.

Maandelijks: De opzegtermijn bedraagt een maand, met ingang van het einde van de maand.

Jaarlijks: Het tarief heeft een minimale looptijd van één jaar vanaf het moment van bestellen. De opzegtermijn bedraagt drie maanden voor het einde van de minimale looptijd. Bij geen opzegging wordt het contract verlengd met de minimale looptijd.

Voorbeeld: De minimale looptijd eindigt op 7 augustus. De opzegging moet uiterlijk op 6 mei plaatsvinden.

Btw-tarief (4)

Hier kunt u het btw-tarief voor het tarief instellen. Dit geldt altijd wanneer er op artikelniveau geen specifiekere instelling voor de btw is gedaan.

Minimumomzet (5)

Als minstens één artikel is gemarkeerd als „Minimumomzet“, kunt u hier een waarde invoeren.

Wat betekent minimumomzet? Minimumomzet is de omzet die minimaal wordt gefactureerd met geselecteerde artikelen binnen een vastgestelde factureringsperiode.

Voorbeeld: Voor een tarief wordt een minimumomzet van € 10 vastgesteld.

Er zijn twee artikelen in het tarief: „Dictaat“, stukprijs € 5 en „Onderzoek“, stukprijs € 1. Voor het artikel „Onderzoek“ wordt de eigenschap „Minimumomzet“ ingesteld.

Aan het einde van de vastgestelde factureringsperiode heeft de klant 1 * Dictaat en 5 * Onderzoek „gekocht“.

Het factuurbedrag bedraagt echter nog steeds € 15 Reden: € 5 voor het Dictaat en € 10 voor Onderzoek. Hoewel slechts 5 Onderzoeken van elk € 1 zijn gekocht, is voor het tarief een minimumomzet van € 10 vastgesteld, die wordt berekend uit de som van de overeenkomstig gemarkeerde artikelen (in dit geval alleen „Onderzoek“).

Kostenlimiet (6)

Als minstens één artikel is gemarkeerd als „Kostenlimiet“, kunt u hier een waarde invoeren. Voor artikelen met een kostenlimiet kan een geautomatiseerde kostencontrole worden uitgevoerd. Meer informatie over geautomatiseerde kostencontrole vindt u op Automatisering & Controlling.

Wat betekent kostenlimiet? De kostenlimiet is de omzet die maximaal wordt gefactureerd met geselecteerde artikelen binnen een vastgestelde factureringsperiode.

Voorbeeld: Voor een tarief wordt een kostenlimiet van € 10 vastgesteld.

Er zijn twee artikelen in het tarief: „Dictaat“, stukprijs € 5 en „Onderzoek“, stukprijs € 1. Voor het artikel „Onderzoek“ wordt de eigenschap „Kostenlimiet“ ingesteld.

Aan het einde van de vastgestelde factureringsperiode heeft de klant 1 * Dictaat en 20 * Onderzoek „gekocht“. Het factuurbedrag bedraagt echter nog steeds € 15 Reden: € 5 voor het Dictaat en € 10 voor Onderzoek. Hoewel 20 Onderzoeken van elk € 1 zijn gekocht, is voor het tarief een kostenlimiet van € 10 vastgesteld, die wordt berekend uit de som van de overeenkomstig gemarkeerde artikelen (in dit geval alleen „Onderzoek“).

Tolerantie (7)

Een tolerantiewaarde in procent moet worden ingesteld voor de geautomatiseerde bewaking van kostenlimieten, flatrates en vaste prijzen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Automatisering en Controlling.

Tarief: minuten- of secondengewijs (8)

Stel in of tijdafhankelijke artikelen van het tarief per minuut of per seconde moeten worden gefactureerd.

Openbaar (9)

Hier kunt u instellen of het tarief openbaar of niet-openbaar moet zijn. Meer over openbare & niet-openbare tarieven.

Instellingen op artikel niveau (2)

Titel (1)

Hier kunt u het artikel een naam geven waaronder het moet worden weergegeven.

 

Sleutel (2)

Met behulp van een sleutel wordt een verbinding tussen een gegevensbron en een artikel tot stand gebracht. Hierdoor kunt u ondersteunde diensten geautomatiseerd factureren.

Alternatieve naam (3)

Met de alternatieve naam kunt u het artikel een alternatieve benaming geven. De alternatieve naam heeft geen invloed op de prijslijst, maar alleen op de weergave in de lijst met artikelen en op de factuurgegevens (gegevens die op facturen worden afgedrukt).

Facturering (4)

Hier kunt u instellen of het artikel eenmalig of in een bepaald tijdsinterval moet worden gefactureerd.

 

Opzegging (5)

Voor sommige artikelen (afhankelijk van de toegewezen sleutel) kunnen afwijkende opzegtermijnen worden ingesteld dan die van het tarief. Dit komt doordat bepaalde diensten optioneel kunnen worden geboekt en ook weer kunnen worden opgezegd (bijvoorbeeld antwoordapparaat). U kunt hier de bijbehorende opzegtermijn voor het specifieke artikel instellen.

 

Nettoprijs (6)

Artikelprijs zonder btw (gebaseerd op „hoeveelheid“).

 

Vaste prijs (7)

Voor sommige sleutels kan de eigenschap „Vaste prijs“ worden gekozen. Voor vaste prijzen kan een geautomatiseerde kostencontrole worden uitgevoerd. Meer informatie over geautomatiseerde kostencontrole vindt u op Automatisering & Controlling.

 

Referentieprijs/min. (8)

Om de winstgevendheid van vaste prijzen te kunnen berekenen, moet een referentieprijs worden ingesteld. Net als voor het punt „Vaste prijs“, vindt u hierover meer informatie onder Automatisering & Controlling.

 

Hoeveelheid (9)

Geef hier de aangeboden hoeveelheid van een artikel op in relatie tot de prijs.

 

Inclusief hoeveelheid (10)

Als u een inclusief hoeveelheid van een bepaald artikel in uw aanbod wilt aanbieden, kunt u hier de instelling maken. De berekening van het artikel vindt dan pas plaats na het bereiken van de inclusief hoeveelheid.

 

Btw-tarief (11)

Hier kunt u voor het geselecteerde artikel een afwijkend btw-tarief van het tarief invoeren.

 

Weergave / benadrukken / koptekst (12)

Alle drie de eigenschappen hebben invloed op de weergave van het artikel in de prijslijst.

 

Minimumomzet / Kostengrens (13)

Als u een artikel de eigenschap minimumomzet en/of kostengrens toekent, wordt het gemarkeerde artikel gebruikt voor de berekening van de minimumomzet en/of de kostengrens.