Tariefbeheer

Tariefbeheer

Op deze pagina

Modulaire structuur

Door een account te registreren wordt de bezoeker van uw website een gebruiker. Na het inloggen in uw tabuni-klantenportaal heeft de gebruiker toegang tot verschillende diensten. Technisch gezien noemt tabuni de softwarecomponenten die nodig zijn om de diensten te leveren modules. Hoe de facturering van uw diensten moet verlopen, wordt bepaald in tarieven.

tabuni is modulair opgebouwd. Om een module te kunnen bestellen, moet er een tarief voor deze module zijn.

Principe van tariefbeheer

Wat zijn tarieven?

Een tarief slaat en beheert artikelen met verschillende eigenschappen.

Artikelen verwijzen naar diensten of producten die u aan uw klanten wilt factureren of verkopen.

Onbeperkte tarieven (1)

U kunt onbeperkt tarieven aanmaken en beheren. Hierdoor is het ook mogelijk om individuele prijzen en verschillende factureringsmethoden voor een onbeperkt aantal verschillende klanten vast te leggen.

Openbare & niet-openbare tarieven (2)

Openbare tarieven zijn tarieven die „openbaar zichtbaar“ zijn op de bestelpagina van een module.

Niet-openbare tarieven zijn tarieven die „niet openbaar zichtbaar“ zijn. Als een tarief als „niet openbaar“ wordt gemarkeerd, wordt er een offertenummer voor aangemaakt.

Versla de concurrentie.

Diverse factureringsopties (3)

aarlijks, maandelijks of eenmalig? Op tijd of met een vast tarief? Tijdregistratie per seconde of per minuut? tabuni biedt u tal van factureringsopties om voor uw klanten het perfecte tarief te creëren en daarmee voordelen te behalen in de concurrentiestrijd.

Automatisering en controle

Bereken en bewaak automatisch kostenlimieten en de winstgevendheid van vaste tarieven.

Sleutels (4)

Toewijzing van gegevensbronnen voor automatische facturering.

Prijslijsten (5)

Weergaveopties voor het ontwerpen van aantrekkelijke prijslijsten.