Anslut telefonväxeln till tabuni

Anslut telefonväxeln till tabuni

På denna sida

Managed SIP-trunk

Med hanterad SIP-trunk behöver du inte längre en egen telefonväxel. Det sparar dig mycket pengar för värdtjänster samt underhåll och administration av en egen telefonväxel – oavsett om det är en moln- eller inhouse-lösning.

Vi integrerar din trunk i vår telefonväxel.

Som telefonväxel använder vi 3CX. Ett av de största och modernaste systemen i världen.

eller

Egen telefonväxel

tabuni kan i princip användas med vilken telefonväxel som helst.

Tjänst (Managed SIP-Trunk)

Routning av inkommande samtal
Vi konceptualiserar en lämplig routning för dig eller implementerar en efter dina önskemål för att fördela inkommande samtal.

Databacksäkerhet
Daglig säkerhetskopiering av konfigurationen.

Klientprogramvara
Vi tar hand om distributionen till dina medarbetare (extensioner).

Automatiska uppdateringar
Vår telefonväxel är alltid uppdaterad.

Rapportering
Dagliga och månatliga rapporter om alla samtal.

Dagliga rapporter om inkommande och utgående samtal för varje projekt. Rapporterna innehåller: Datum/tid, riktning (inkommande/utgående), avsändare, medarbetare som hanterade samtalet, varaktighet, typ (lyckat genomkopplingssamtal, misslyckat genomkopplingssamtal, försök till samtal, lyckat samtal), tjänst (fasta nät, mobilnät, utland)

Månadsrapport om alla inkommande samtal, uppdelat efter projektnummer, antal samtal och total varaktighet.

Månadsrapport om alla vidarekopplade samtal, uppdelat efter projektnummer, antal samtal och total varaktighet och tjänst (fasta nät, mobilnät, utland).

Månadsrapport om alla utgående samtal, uppdelat efter projektnummer, antal samtal och total varaktighet och tjänst (fasta nät, mobilnät, utland).

Gränssnittsbeskrivning (tabuni)

Inkommande samtal

Uppringt nummer
Med hjälp av det uppringda numret söker tabuni direkt efter det motsvarande projektet (klienten) och visar det.

Avsändarnummer
Om avsändarnumret från den som ringer överförs, söks automatiskt detta nummer i kontakterna. Träffar väljs ut och visas och kan överföras till hantering. Sökningen efter avsändarnummer görs endast i dessa projekt (klienter).

Gränssnitt
https://dinDomän.Toplevel/phoneservice/account/?handler=newcall&ccna=uppringt-nummer&callermsn=avsändarnummer

Utgående samtal

Utgående samtal på uppdrag av klienten (klassiska utgående samtal)
Projektnummer, antal initierade samtal, samtalstid (sekundnoggrann), anslutningsmål (fasta nät, mobilnät, utland)

Samtal som ska vidarebefordras/till externa målnummer
Projektnummer, antal initierade samtal, samtalstid (sekundnoggrann), anslutningsmål (fasta nät, mobilnät, utland)

Valregler för utgående samtal
tabuni kan spara valregler för samtal som ska vidarebefordras. Genom att klicka på knappen för det aktuella målnumret sparas valregeln i agentens klippbord och kan därefter väljas, t.ex. med ett snabbtangenttryck. Detta gör att överföring av samtal går mycket snabbt. Fel i val och avräkning undviks.