Tillval

Tillval

På denna sida

Vad betyder Tilläggsoption?

Nyckeln „Tilläggsoption“ har utvecklats för att möjliggöra enkel hantering och fakturering av alla tjänster som du erbjuder och tillhandahåller för dina klienter (även tjänster utanför tabuni).

Det speciella med artiklar med nyckeln „Tilläggsoption“ är att de kan faktureras på ett specifikt sätt (omedelbart, månadsvis, månadsvis i förskott, årligen i förskott) och eventuellt ha egna uppsägningsfrister som skiljer sig från tarifferna.

Med hjälp av nyckeln „Tilläggsoption“ kan du enkelt fakturera och hantera sådana tjänster.

Artiklar som skapats med nyckeln „Tilläggsoption“ kan bokas och sägas upp för varje konto på sidan för kontraktshantering. Bokning av tilläggsoptioner är endast möjlig för anställda på operatörskontot från behörighetsnivån „Chef“ och syftar till att hantera och fakturera alla möjliga alternativ och tjänster som klienten har utnyttjat. Klienten har inte själv tillgång till hanteringen av tilläggsoptioner.

Boka en tilläggsoption

Öppna tilläggsoptionerna och välj bland de tillgängliga alternativen den som ska bokas för klienten.

Säga upp en tilläggsoption

Klicka på knappen „Säga upp i rätt tid“.

Det rättidiga uppsägningsdatumet överförs till fältet „Slut“.