Byta konto

Byta Konto

„Byt konto“ är en katalog över alla konton i kundportalen (kundportalen = tabuni-instans).
Operatören för kundportalen kan med hjälp av denna katalog växla till en klientens konto.