Priser

Priser

Erbjudandet riktar sig endast till näringsidkare. Alla priser exklusive moms.

tabuni hanterad server

Whitelabel Partner Edition
200 Månadsvis
 • tabuni-instans
  Längd: 12 månader
  Uppsägningstid: 3 månader
  Faktureringsläge: årligen
 • Klientåtkomst
  Användarkonton för anställda obegränsade och inkluderade i priset.
 • Uppdateringar
  Alla uppdateringar ingår i priset.
 • Säkerhetskopieringskoncept
  Daglig säkerhetskopiering av programvara, databas och data ingår i priset. Säkerhetskopieringsserver och kluster- IP-adress ingår i priset.
 • tabuni Modul 1 € / månad
  Längd: 1 månad
  Uppsägningstid: 1 månad
  Faktureringsläge: månadsvis

tabuni hanterad SIP-Trunk

Skalbar telefonväxel
10 Månadsvis / Röstkanal
 • Röstkanal
  Längd: 1 månad
  Uppsägningstid: 1 månad
  Faktureringsläge: månadsvis

Andra kostnader och tjänster

Vanliga frågor

Vad är en tabuni-instans?

En tabuni-instans är en serverbaserad programvaruinstallation. Den efterföljande drift och användning sker endast i din webbläsare med varje dator som har internetanslutning. Tabuni installeras exklusivt för ditt företag på en högpresterande webbserver och anpassas i design med logotyp och färg till din företagsidentitet.

Vad är en tabuni-modul?

Inom tabuni-instansen kan du erbjuda olika tjänster och tjänster till dina kunder. Priserna för dessa tjänster och tjänster ställs in i tariffen. Vissa av dessa tjänster som kan beställas av kunder är avgiftsbelagda. Dessa är tabuni-moduler enligt denna prislista. Med framtida uppdateringar kommer modullistan att utökas och därmed även erbjudandet till dina kunder. Självklart kan du vidarebefordra de aktuella modulerna till dina kunder. Prissättningen bestäms av dig själv.

Lista över tabuni-moduler:

Samtalsbehandling (konto), Samtalsbehandling (anställd), FAQ (konto), FAQ (anställd), Kalender (konto), Chattbehandling (konto), Faktura (konto).

Kan en tabuni-instans användas utan tabuni hanterad SIP-Trunk?

Ja. En tabuni-instans kan drivas separat och oberoende.

Vad är en röstkanal?

En röstkanal inom telekommunikation är den tekniska enheten som behövs för att upprätta en anslutning mellan minst två deltagare.

Exempel 1: För att genomföra ett samtal som kommer in utifrån eller initieras till en extern deltagare behöver du en röstkanal.

Exempel 2: Om två interna deltagare ska kommunicera med varandra behöver du två röstkanaler.

Kan en tabuni hanterad SIP-Trunk användas utan tabuni-instans och utan tabuni-anställd?

Ja. En tabuni-hanterad trunk kan användas separat och oberoende.